Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Stefan självantänder – aktuella reflektioner

Ny i bildningsnämnden Som ny vänsterpartistisk ledamot i bildningsnämnden deltog jag i två heldagars möte förra veckan 19-20 februari. Hej å hå! Vi diskuterade en del viktiga saker, bland annat de kommande besparningarna som kommunstyrelsen och fullmäktige ålagt oss att genomföra samt innehållet det nya måldokumentet som ska arbetas fram. Det är inga lätta beslut som kommer att behöva tas och jag hoppas verkligen på en grundlig diskussion där olika alternativ vägs mot varandra och där korrekta konsekvensanalyser kommer att presenteras. En tidigare konsekvensanalys som jag är kritisk emot är den för det nyss tagna förslaget om ny ledningsorgansation för...

Kommentar Formens Hus

Peter Carlsson, (s) redovisar på Socialdemokraternas hemsida (länk) sin uppfattning om det miljonbidrag som Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna beslutat ge till Formens Hus. Carlsson tycker att kommunstyrelsen genom sitt bidrag på 1 490 000 kr fattat ett bra och realistiskt beslut. Här ställer sig den fundersamme undrande – är det verkligen realistiskt att satsa på ”möjlighet för utveckling” av en vision i dessa hårda ekonomiska tider? Enligt Carlssons uppfattning så är svaret ja. I Socialdemokraternas värld är det rätt och riktigt att slänga ut 1,5 miljoner på ett havererat projekt samtidigt som tex omsorgen måste spara över 18 miljoner under...

Återhämtning?

På Socialdemokraterna Hällefors hemsida brukar ibland kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd Peter Carlsson kommentera aktuella händelser. Detta är en bra sak och man kan önska att fler lokalpolitiker gjorde likadant. Denna gång gäller kommentaren en notis ur Nerikes Allehanda den 16:e oktober rörande det krispaket Vänsterpartiet föreslår. Carlsson har svårt att förstå begreppet kris och vill istället kalla det ”återhämtning”. Detta är en grov bagatellisering av den verklighet som just nu stormar över vår kommun. Det svåra ekonomiska läget vi, av olika anledningar, befinner oss i kommer att innebära uppsägningar inom hela den kommunala verksamheten. Kanske borde kommunalrådet besöka dessa...