Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Hallå! Hallå, vi finns!

Glesbygdspolitiken är på undantag. Klyftorna ökar i Sverige och för oss som lever och verkar utanför de urbana tillväxtregionerna blir detta för varje år mer och mer uppenbart. Utflyttningen pågår hela tiden. Det finns i dagens Sverige stora problem med att skapa Det goda samhället där alla människor är inbegripna och välkomna. Med ett geografiskt perspektiv blir detta mer än uppenbart. Den digitala revolutionen som skulle rädda glesbygden genom ökade möjligheter till distansarbete och minskade upplevda avstånd ledde istället till att många små lokala försäkringskasse-, arbetsförmedlings- och bankkontor lades ner. Både antalet arbetstillfällen och närheten till social service minskade. Avregleringar...

Vi förlorade kulturskolan med 2 röster

Precis hemkommen från dagens fullmäktige debatt som i huvudsak rörde sig kring förändringar av kulturskolans reglemente. De va tungt idag! Sossarna drev tillsammans med borgarna och hob igenom ett starkt kritiserat förslag som gör att Kulturskolan som enhet inte kommer att finnas i den ordinarie skolorgansiationen i framtidens Hällefors. Vi var många som framförde starka argument emot detta men de lyssnades inte på. Två röster saknades för att få till en återremiss vilket skulle inneburit att förslaget skickades tillbaka till bildningsnämnden för förbättring. Jag kan inte begripa hur man tror att man utvecklar kulturskolan genom att ta bort den ur...

Stefan självantänder – aktuella reflektioner

Ny i bildningsnämnden Som ny vänsterpartistisk ledamot i bildningsnämnden deltog jag i två heldagars möte förra veckan 19-20 februari. Hej å hå! Vi diskuterade en del viktiga saker, bland annat de kommande besparningarna som kommunstyrelsen och fullmäktige ålagt oss att genomföra samt innehållet det nya måldokumentet som ska arbetas fram. Det är inga lätta beslut som kommer att behöva tas och jag hoppas verkligen på en grundlig diskussion där olika alternativ vägs mot varandra och där korrekta konsekvensanalyser kommer att presenteras. En tidigare konsekvensanalys som jag är kritisk emot är den för det nyss tagna förslaget om ny ledningsorgansation för...