Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Kulturskolan

Reviderat 091130 – Vänsterpartiet tog för nästan 20 år sedan initiativ till startandet av Kulturskolan i Hällefors. Vi vill också fortsättningsvis bevara det breda anslag som var ursprunget och låta Kulturskolan utvecklas vidare istället för att avvecklas. Vi vill därför inte kasta ut barnet med badvattnet och föreslår därför återremiss på det liggande förslaget för omarbetning och att en konsekvensanalys görs innan beslut. Vi vill att Hällefors nya skolorganisation ska bevara kulturskolans kvalitéer. Därför bör följande punkter innefattas: 1. En bra kulturskola innebär att de fyra ämnena bild, musik, dans och teater alla ryms inom ramen för den ordinarie timplanen,...

Ny politisk organisation

Vänsterpartiet vill se en ny politisk organisation i enlighet med följande: Den nya organisationen skall sjösättas 1 januari 2010. Nämnder blir beredningar under fullmäktige där en representant från varje parti ingår – i enlighet med dagens modell för ekologiberedningen. Kommunstyrelsens roll blir endast att övervaka den ekonomiska bärigheten i beredningarnas förslag. Beslut fattas av fullmäktige. Denna organisation skall vara tidbegränsad, förslagsvis två år för att möjliggöra tillfälle att grundligt utvärdera den demokratiska påverkan av organisationen. I den nya organisationen skall utrymme skapas och beaktas för ökad delaktighet vad gäller ungdomar och nysvenskar, två grupper som i dag har litet utrymme...

Rapport kommunstyrelsen 091020

På gårdagens kommunstyrlse presenterade Vänsterpartiet sitt krispaket. Förslaget om en tillfällig organisation som gett oss möjlighet att effektivt arbeta med den kraftfulla och svåra budgeten, samt möjlighet att utvärdera en ny politisk organisation fann inget gehör hos övriga partier och röstades ner. Förslaget om en rak och ärlig kommunikation till medborgarna fann respons hos samtliga partier och lades till beslutet. Vänsterpartiet föreslog också att minska kommunens budgeterade vinst för år 2010 med 1,4 miljoner kronor. Dessa 1,4 miljoner ville vi istället ge till omsorgsförvaltningen som drabbas hårt i den nya budgeten, så att de får mer pengar till vården av...

Hällefors kommun har kniven mot strupen

Den kommunala ekonomin har under de senaste åren på ett oroväckande sätt kraftigt försämrats. Vi måste spara 55 miljoner under en femårsperiod för att stärka kommunens ekonomi och säkra vår betalningsförmåga. Om vi inte gör något nu, utan fortsätter i samma hjulspår finns risken att kommunen snart inte kan betala ut sina löner. Vi i Vänsterpartiet är djupt oroade av detta läge och anser därför att ett tredelat krispaket bör sjösättas. För det första: En kraftfull krisbudget 2010 som sätter kommunens ekonomi på fötter. För det andra: En tidsbegränsad krisorganisation under 2010 som effektivt kan hantera krisbudgeten. För det tredje:...

Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010

Här följer yrkandet ang. Skola 2010 Hällefors Kommunfullmäktige 081111 Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010. Punkt 10 på dagordningen Vi är i grunden positiva till skola 2010 men bedömer det som om att det fortfarande finns en del viktiga saker att räta ut. Budgetbeslutet angående skola 2010 skjuts till i vår/sommar i samband med budgetramarna 2010. Vår förhoppning är att bygget och omorganisationen inleds i januari 2010. Följande argument ligger till grund för yrkandet Säkra skolvägar. Barnens skolväg över riksvägen i nuvarande skick är olycklig. Vi vill ha en seriös riskbedömning och kostnadskalkyler för olika typer av säkra övergångar i anslutning...