Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

”Kommunpolitiken drev mig i diket”

Hälleforsvänstern kan rapportera att Bildningsnämndens ordförande Stefan Backius i förmiddags då han var på väg till kommunhuset och den första ordförandeträffen drabbades av de hala vägarna. ”Jag kom till en backe, där stod det redan några bilar. Allt som fanns att göra var att invänta grusbilen”, rapporterade den något uppgivna Backius i telefon. Mötet fick lov att hållas utan den nödsatte ordföranden. Då vi når Backius efter mötet befinner han sig åter inne i värmen. På frågan om han halkat av vägen svarar han enbart ”Hur kan ni veta det?”. Fortfarande påtagligt skärrad efter händelsen fortsätter Backius ”När jag rapporterade...

Stefan självantänder – aktuella reflektioner

Ny i bildningsnämnden Som ny vänsterpartistisk ledamot i bildningsnämnden deltog jag i två heldagars möte förra veckan 19-20 februari. Hej å hå! Vi diskuterade en del viktiga saker, bland annat de kommande besparningarna som kommunstyrelsen och fullmäktige ålagt oss att genomföra samt innehållet det nya måldokumentet som ska arbetas fram. Det är inga lätta beslut som kommer att behöva tas och jag hoppas verkligen på en grundlig diskussion där olika alternativ vägs mot varandra och där korrekta konsekvensanalyser kommer att presenteras. En tidigare konsekvensanalys som jag är kritisk emot är den för det nyss tagna förslaget om ny ledningsorgansation för...

Rapport bildningsnämnden

På gårdagens bildningsnämnd 091201 stod den nya skolorganisationen i fokus och på nämndens bord låg ett förslag från förvaltningen. Förslaget innebar bland annat en ny lednignsorganisation med färre rektorer och en ny kultur- och fritidschef. Förslaget ville också förändra kulturskolans verksamhet och reglemente. Inför belut hade en stark opinion mot förslaget växt fram som oroar sig för att beslutet ska förstöra den prisvinnande kulturskola vi idag kan vara stolta över.