Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Yttrande ärende 10

Yttrande ärende 10, Taxa för flytt, uppställning samt skrotning av fordon Ärendet handlar om att förbättra förutsättningarna att få skrotbilar som står och skräpar runt om i kommunen flyttade. I beslutsunderlaget, under rubrikerna miljö och medborgarperspektiv, anges att man inte funnit några aspekter på frågan. I motsats mot vad majoriteten menar i sitt beslutsunderlag, vill vi framhålla att det finns tydliga vinster ur miljö- och medborgarperspektiv med att skapa förutsättningar för att skrotbilar i högre utsträckning flyttas och demonteras/skrotas. Det här är en fråga som i hög utsträckning engagerar invånare. Att skrotbilar blir stående minskar självklart trivseln för oss som...

Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017

Johan Stolpen (v) Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017 Presidium, ledamöter, åhörare, I Vänsterpartiets budgetförslag har vi 10 miljoner mer än majoriteten att lägga på våra välfärdsverksamheter kommande femårsperiod. Det uppnår vi genom att vi har ett lägre budgeterat resultat i motsvarande storlek. Som en konsekvens investerar vi fem miljoner mindre under fem år, och amorterar 3 miljoner mindre. Vår ekonomiska plan utgår från den strategi som vi i Vänsterpartiet anser är den bästa för Hällefors kommuns utveckling. Den handlar det om att i ett omedelbart perspektiv prioritera att invånarna i Hällefors kommun har en lokal välfärd att verkligen lita på,...

Anförande på KF om simhallen

Johan Stolpen (v) Hällefors kommunfullmäktige 21 februari 2017 Presidum, ledamöter, åhörare, radiolyssnare, Den fråga som fullmäktige har att hantera här idag handlar inte om för eller emot simhall, som Socialdemokraterna och Moderaterna av taktiska skäl framställer det. Jag hyser inget principiellt motstånd mot simhallar, tvärtom. Jag förstår dem som vill ha en simhall. Personligen skulle jag gärna vilja ha en simhall i Hällefors. Men det vi har att ta ställning till idag är så mycket mer än så. Det är ingen sak att bryta ut en fråga och säga: vi kan göra det här. Men som folkvald har jag ett...

Motion angående planering av resurser i äldreomsorgen

För att möta förväntade framtida toppar i behovet av platser i äldreomsorgen bör Hällefors kommun inom den närmaste tiden börja bygga ett överskott av korttidsplatser. Överskottet kan hyras ut till grannkommuner som har akut behov av korttidsplatser. När Hällefors kommun har behov av fler permanenta platser, kan korttidsplatser tas i anspråk för detta ändamål. På så sätt skapas en buffert av platser i äldreomsorgen, som kan balansera de toppar som väntas uppstå under vissa perioder. Vi yrkar att förvaltningen uppdras ta fram en plan för fler korttidsplatser som vid låg beläggning kan hyras ut till andra kommuner eller vid behov...

Allmän visstid

Hällefors 2016-09-27 Huvudanförande 5 min vid kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt   Allmän visstid Att ha en otrygg anställning för med sig oro och stress. 2007 under den borgerliga regeringstiden infördes anställningsformen Allmän visstid. Allmän visstid är den mest otrygga anställningsformen eftersom arbetsgivaren utan motivering kan undvika att ge en fast anställning. EU-kommissionen kritiserar återkommande Sverige för missbruk av visstidsanställningar. Vänsterpartiet anser att tidsbegränsade anställningar i många fall behövs, som vikariat, säsongsanställningar eller arbetstopp. Men vi tycker att det ska finnas objektiva skäl för dem. Därför vill Vänsterpartiet avskaffa anställningsformen allmän visstid. Vi jobbar över hela landet för att regioner och kommuner...

Vårt yrkande på KF 15/9 på Vision för översiktsplan

Yrkande Vänsterpartiet, Vision för arbetet med översiktsplan Förslaget som ligger från styrgruppen är inte dåligt, och det pekar på viktiga utvecklingsområden. Som vision skulle det dock behöva var spetsigare, och för att bli den vägledning som behövs för att starta ÖP-arbetet, vilket det nu är bråttom med, skulle det vara förtjänt av en mer konkret politisk viljeriktning. Anslaget i styrgruppens vision är att Hällefors ska växa in i det moderna tjänstesamhället. Vi ställer oss tveksamma till om begreppet ”moderna tjänstesamhället” är det som bäst kännetecknar den utveckling vi kan vänta oss de närmast kommande decennierna. Vi ser istället att inriktningen...

Yrkande rörande arvoden till förtroendevalda

Oppositionens möjligheter i den nya organisationen måste förstärkas. Med liggande förslag urholkas möjligheterna kraftigt och detta ökar deltagandeklyftan mellan majoritet och oppositionen. En opposition som saknar reella och praktiska möjligheter att delta och lägga tid på sitt uppdrag kommer att leda till försämrad dialog och ytterligare polarisering. I detta dialogvakuum mellan de demokratiska partierna finns utrymme för antidemokratiska krafter att växa. För att säkerställa oppositionens möjlighet till deltagande i det politiska arbetet och för att stärka det demokratiska systemet menar vi därför att en oppositionsrådspott bör inrättas. Syftet med denna pott är att bereda oppositionen goda möjligheter att delta i...

Rapport Fullmäktige 100608

Tisdagens kommunfullmäktige var det sista innan det politiska sommaruppehållet. Ledamöterna möttes utanför Folkets Hus av musik och Hyresgästföreningen som körde sin Bygg framtiden-kampanj. Politikerna ombads svara på frågor angående framtidens bostäder. Vänsterpartiets Örjan Fredriksson och Samuel Ericson förärades med diplom och titeln ”Framtidsbyggare”. Dagordningen var lång och mötet sömnigt, men stundtals vaknade ledamöterna till. Christina Johansson, m frågade under ledamöternas frågestund nytillträdde ordförande i bildningsnämnden, Allan Myrtenqvist, s om något beslut tagits kring att lägga ner förskolan i Grythyttan, och om det fanns någon risk för detta om så inte skett. Allan svarade bestämt nej på båda frågorna. Även omsorgsnämndens...

Vi förlorade kulturskolan med 2 röster

Precis hemkommen från dagens fullmäktige debatt som i huvudsak rörde sig kring förändringar av kulturskolans reglemente. De va tungt idag! Sossarna drev tillsammans med borgarna och hob igenom ett starkt kritiserat förslag som gör att Kulturskolan som enhet inte kommer att finnas i den ordinarie skolorgansiationen i framtidens Hällefors. Vi var många som framförde starka argument emot detta men de lyssnades inte på. Två röster saknades för att få till en återremiss vilket skulle inneburit att förslaget skickades tillbaka till bildningsnämnden för förbättring. Jag kan inte begripa hur man tror att man utvecklar kulturskolan genom att ta bort den ur...

Rapport fullmäktige 091208

På tisdagens kommunfullmäktige var den stora debattpunkten skola 2010. Man diskuterade hurvida man ska bygga med eller utan bollhall då kostnaderna dragit iväg så man inte håller budget om man bygger bollhallen. Vänsterpartiet är oroliga över utvecklingen och anser att man har för bråttom. Istället vill vi att man saktar ner processen lite och bygger skolan i etapper för att kunna följa utvecklingen av bland annat Pihlskolan. Detta fann inget gehör bland Socialdemokraterna som fortsätter mana på bygget trots fler och fler förändringar. Vi är också oroliga över om det finns pengar till inventarier och utemiljö. Idag finns inga pengar...