Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Rapport fullmäktige 091110

Inför kommunfullmäktige stog tre stora saker på dagordningen. Det första var förslaget om medfinansering av Citybanan, det andra var den allmänna kommunalpolitiska debatten och det tredje var budgeten för 2010. Då Citybanan skulle beslutas yttrade socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet sig positiva till medfinansering. Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget då vi anser att detta är en statlig angelägenhet och inget som kommuner och landsting ska tvingas vara med att finansiera. Speciellt inte i sånna svåra ekonomiska situationer som vi befinner oss i nu. Att spendera pengar på något utan att riktigt veta vad vi får, är oerhört oansvarigt. Vad gäller den...

Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010

Här följer yrkandet ang. Skola 2010 Hällefors Kommunfullmäktige 081111 Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010. Punkt 10 på dagordningen Vi är i grunden positiva till skola 2010 men bedömer det som om att det fortfarande finns en del viktiga saker att räta ut. Budgetbeslutet angående skola 2010 skjuts till i vår/sommar i samband med budgetramarna 2010. Vår förhoppning är att bygget och omorganisationen inleds i januari 2010. Följande argument ligger till grund för yrkandet Säkra skolvägar. Barnens skolväg över riksvägen i nuvarande skick är olycklig. Vi vill ha en seriös riskbedömning och kostnadskalkyler för olika typer av säkra övergångar i anslutning...