Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Vårt yrkande på KF 15/9 på Vision för översiktsplan

Yrkande Vänsterpartiet, Vision för arbetet med översiktsplan Förslaget som ligger från styrgruppen är inte dåligt, och det pekar på viktiga utvecklingsområden. Som vision skulle det dock behöva var spetsigare, och för att bli den vägledning som behövs för att starta ÖP-arbetet, vilket det nu är bråttom med, skulle det vara förtjänt av en mer konkret politisk viljeriktning. Anslaget i styrgruppens vision är att Hällefors ska växa in i det moderna tjänstesamhället. Vi ställer oss tveksamma till om begreppet ”moderna tjänstesamhället” är det som bäst kännetecknar den utveckling vi kan vänta oss de närmast kommande decennierna. Vi ser istället att inriktningen...

Reservation

Härmed reserverar vi oss mot första beslutssatsen i §27 KS 2015-08-25, Rapport Björskogsnäs. Besluten i den process som rapporten redogör för har inte fattats i demokratisk ordning. Det har inte funnits någon budget för projektet och avtal har skrivits med skattebetalarnas pengar trots att kostnaden varit okänd och upp till annan aktör. Processen har inte skett i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Därmed har Hälleforsföretagen inte haft chansen att lägga anbud. Ritha Sörling (v) Maja Loiske (v)

Interpellation riktad till kommunstyrelsens ordförande

Till kommunstyrelsens ordförande: Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd? Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt...

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S)

 Till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S):  Interpellation angående oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet Under kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31 yttrade Vänsterpartiet skarp kritik kring oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet. Grunden för denna kritik är att Vänsterpartiet de senaste åren noterat att majoriteten har: tagit bort gruppledarskapet och mer eller mindre helt tagit bort oppositionens fasta arvoderade tid, samtidigt som man ökat sin egna. Detta skulle enligt majoriteten innebära en besparing. Istället kan vi se att majoriteten budgeterat nästan en miljon kronor mer för politiska kostnader innevarande år. nekat till en oppositionsråds-plats i den nya organisationen. motsatt...

Yrkande rörande arvoden till förtroendevalda

Oppositionens möjligheter i den nya organisationen måste förstärkas. Med liggande förslag urholkas möjligheterna kraftigt och detta ökar deltagandeklyftan mellan majoritet och oppositionen. En opposition som saknar reella och praktiska möjligheter att delta och lägga tid på sitt uppdrag kommer att leda till försämrad dialog och ytterligare polarisering. I detta dialogvakuum mellan de demokratiska partierna finns utrymme för antidemokratiska krafter att växa. För att säkerställa oppositionens möjlighet till deltagande i det politiska arbetet och för att stärka det demokratiska systemet menar vi därför att en oppositionsrådspott bör inrättas. Syftet med denna pott är att bereda oppositionen goda möjligheter att delta i...

100 första dagarna med Hälleforsvänstern

Om vänstern får makten i Hällefors under nästa mandatperiod ska följande 13 åtgärder vara påbörjade och vissa även fullföljda efter de första 100 dagarna i majoritet. 1. Mer pengar till omsorgen samt inleda en verklig dialog med pensionärsorganisationerna om framtidens äldreomsorgsriktning. 2. Sjösätta en modifierad och billigare politisk organisation med bibehållna nämnder som arbetar kvalitetsutvecklande med kärnverksamheterna. 3. Fördjupa dialogen kring näringslivsutveckling för att säkerställa allsidig och verkligt inflytande från företagarorganisationerna. 4. Inleda miljöarbetet med förberedelser för en grön omställningsplan. 5. Börja bygga upp tillit och arbetsglädje i kommunhuset och säkerställa rätt kompetens på de viktiga chefsnivåerna. 6. Förändra budgetprocessen så att...

Budget med fokus på människan

  Hälleforsvänstern presenterade idag sitt budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde. Vi vill satsa mer pengar på skolan, mer öppettid på Valhalla och Lilla Kvarn samt utveckling av Björskogsnäs. Istället för en budget som bara sätter fokus på en bra ekonomi vill vi nu sätta människan först.   – Det har varit mycket tuffa beslut de senaste åren. Men vi är äntligen på rätt väg nu. Därför gör vi bedömningen att det finns utrymme för att satsa mer på verksamheten i ett läge där det verkligen också behövs för att säkerställa människors behov, säger Johan Stolpen, ordförande för Hälleforsvänstern.   Ett lägre...

Allmän kommunalpolitisk debatt

Nedan följer Samuels anförande i den allmänna kommunalpolitiska debatten: Ja, tack fru ordförande, Hälleforsvänstern gick för strax över ett år sedan till val på att ett annat Hällefors är möjligt. Vi ville skapa nya förutsättningar för en hållbar utveckling och vi slog i vårt valprogram fast att det viktigaste i kommunen är människorna som bor här. Man ska vilja bo i Hällefors kommun. Jag är en av alla dom som vill bo i Hällefors. För jag tror på Hällefors. Men oftast räcker det inte bara med vilja och tro, man måste också kunna. Och där i ligger också politikens kärna....

”Kommunpolitiken drev mig i diket”

Hälleforsvänstern kan rapportera att Bildningsnämndens ordförande Stefan Backius i förmiddags då han var på väg till kommunhuset och den första ordförandeträffen drabbades av de hala vägarna. ”Jag kom till en backe, där stod det redan några bilar. Allt som fanns att göra var att invänta grusbilen”, rapporterade den något uppgivna Backius i telefon. Mötet fick lov att hållas utan den nödsatte ordföranden. Då vi når Backius efter mötet befinner han sig åter inne i värmen. På frågan om han halkat av vägen svarar han enbart ”Hur kan ni veta det?”. Fortfarande påtagligt skärrad efter händelsen fortsätter Backius ”När jag rapporterade...

Koalition 2014

Vänsterpartiet kommer tillsammans med Socialdemokraterna, Hällefors Oberoende och Centerpartiet bilda majoritet under kommande mandatperiod. Nedan återges den presentation Koalition 2014 höll för pressen den 5 november. Hela Hällefors kommun ska leva Det svåra ekonomiska läget i Hällefors kommun kräver extraordinära åtgärder inom den politiska ledningen av kommunen. Vår bedömning är att en bred, tydlig och stabil politisk överenskommelse som sträcker sig över partigränserna krävs för att skapa ekonomisk stabilitet. Vi vill skapa nya politiska förutsättningar för en levande kommun. Ansvar och långsiktighet skall vara ledorden i Hällefors kommuns utveckling. Koalition 2014 är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Hällefors Oberoende, Centerpartiet och...