Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Förslag Gillersgården

De sjukaste och mest vårdkrävande personerna i kommunen finns på Gillersgården. Därför är Gillersgården med sin närhet till vårdcentralen en oerhört viktig del av omsorgens verksamhet med en stor betydelse både för brukare, personal, anhöriga och alla av kommunens invånare. Gillergården säkrar stora kvalitéer vad gäller vård, boende och måltid och dessa kvalitéer måste vi beakta och istället utveckla så att hela omsorgen kan tillskaffa sig dessa. Vi yrkar därav att nämnden beslutar enligt följande: 1. att Gillersgården inte läggs ner 2. att vi aktualiserar tidigare förslag från samtliga enhetschefer om avveckling av Sörgården (090301) 3. att kostnader för hemtjänsten...

Rapport fullmäktige 091208

På tisdagens kommunfullmäktige var den stora debattpunkten skola 2010. Man diskuterade hurvida man ska bygga med eller utan bollhall då kostnaderna dragit iväg så man inte håller budget om man bygger bollhallen. Vänsterpartiet är oroliga över utvecklingen och anser att man har för bråttom. Istället vill vi att man saktar ner processen lite och bygger skolan i etapper för att kunna följa utvecklingen av bland annat Pihlskolan. Detta fann inget gehör bland Socialdemokraterna som fortsätter mana på bygget trots fler och fler förändringar. Vi är också oroliga över om det finns pengar till inventarier och utemiljö. Idag finns inga pengar...

Rapport bildningsnämnden

På gårdagens bildningsnämnd 091201 stod den nya skolorganisationen i fokus och på nämndens bord låg ett förslag från förvaltningen. Förslaget innebar bland annat en ny lednignsorganisation med färre rektorer och en ny kultur- och fritidschef. Förslaget ville också förändra kulturskolans verksamhet och reglemente. Inför belut hade en stark opinion mot förslaget växt fram som oroar sig för att beslutet ska förstöra den prisvinnande kulturskola vi idag kan vara stolta över.

Rapport kommunstyrelsen 091117

På tisdagens kommunstyrelse var skola 2010 en av de stora diskussionspunkterna. Förslag låg om att höja budgeten till 77 miljoner eller att börja bygget utan bollhall. Bakgrunden är ökade kostnader.

Rapport fullmäktige 091110

Inför kommunfullmäktige stog tre stora saker på dagordningen. Det första var förslaget om medfinansering av Citybanan, det andra var den allmänna kommunalpolitiska debatten och det tredje var budgeten för 2010. Då Citybanan skulle beslutas yttrade socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet sig positiva till medfinansering. Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget då vi anser att detta är en statlig angelägenhet och inget som kommuner och landsting ska tvingas vara med att finansiera. Speciellt inte i sånna svåra ekonomiska situationer som vi befinner oss i nu. Att spendera pengar på något utan att riktigt veta vad vi får, är oerhört oansvarigt. Vad gäller den...

Försök till utredning arbetstidsmodellerna

På omsorgsnämndens möte i Juni beslutade nämnden att reducering ska ske avseende samtliga arbetstidsmodeller, och att denna kan ske först efter att förhandling enligt MBL § 11 genomförts med berörda arbetstagarparter. Exakt vad en reducering enligt förslaget skulle innebära var osäkert och därför framhölls att konsekvensbeskrivning och riskbedömning måste framtas. På nämndens nästa möte i september presenterades material angående detta. Enhetscheferna ställer sig kritiska till reduceringen på grund av de konsekvenser de ser, så som ökad användning av vikarier, minskad personaltäthet osv. Vid detta möte ges även en reviderad förteckning ut innehållandes de verksamheter som omfattas av arbetstidsmodellerna. Totalt är...

Rapport kommunstyrelsen 091020

På gårdagens kommunstyrlse presenterade Vänsterpartiet sitt krispaket. Förslaget om en tillfällig organisation som gett oss möjlighet att effektivt arbeta med den kraftfulla och svåra budgeten, samt möjlighet att utvärdera en ny politisk organisation fann inget gehör hos övriga partier och röstades ner. Förslaget om en rak och ärlig kommunikation till medborgarna fann respons hos samtliga partier och lades till beslutet. Vänsterpartiet föreslog också att minska kommunens budgeterade vinst för år 2010 med 1,4 miljoner kronor. Dessa 1,4 miljoner ville vi istället ge till omsorgsförvaltningen som drabbas hårt i den nya budgeten, så att de får mer pengar till vården av...

Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010

Här följer yrkandet ang. Skola 2010 Hällefors Kommunfullmäktige 081111 Vänsterpartiets yrkande ang Skola 2010. Punkt 10 på dagordningen Vi är i grunden positiva till skola 2010 men bedömer det som om att det fortfarande finns en del viktiga saker att räta ut. Budgetbeslutet angående skola 2010 skjuts till i vår/sommar i samband med budgetramarna 2010. Vår förhoppning är att bygget och omorganisationen inleds i januari 2010. Följande argument ligger till grund för yrkandet Säkra skolvägar. Barnens skolväg över riksvägen i nuvarande skick är olycklig. Vi vill ha en seriös riskbedömning och kostnadskalkyler för olika typer av säkra övergångar i anslutning...