Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Jonas Sjöstedt besöker Hällefors

Vänsterpartiet Hällefors arrangerar ett öppet möte med Jonas Sjöstedt måndagen 19 mars under rubriken ”Ett Sverige för alla – inte bara de rikaste”. Jonas kommer berätta om Vänsterpartiets politik för ett jämlikt och bättre Sverige. Det kommer finnas gott om tid för publiken att ställa frågor till Jonas. Tid: 17.30 – 19.00 Plats: Hällefors folkhögskola Adress: Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors Pressinbjudan Media är välkommen att träffa Jonas Sjöstedt kl. 17.10 på folkhögskolan. Katja Ollila, pressansvarig, tar emot i entrén.

Jonas Sjöstedt kommer till Ljusnarsberg!

  Öppet möte i Tingshuset, Kopparberg Tisdag 16 Februari Kl. 18.00 Fika från kl. 17.30 Fri entré Vänsterpartiet har fått igenom viktiga välfärdsreformer i budgetförhandlingarna. Nu vill vi fortsätta att bygga ut välfärden. Men för att det ska bli verklighet behöver vi tillsammans med andra bygga en stark och bred opinion för en politik för minskade klyftor och investeringar i välfärden. Missa inte chansen att ta del av det senaste inom vår politik och ha möjlighet att ställa dina frågor. Läs mer på Vänsterpartiet Ljusnarsbergs hemsida: http://ljusnarsberg.vansterpartiet.se/2016/02/04/oppet-mote-med-jonas-sjostedt-tingshuset/  

1Majtal 2015

hallefors vansterpartiet 1maj 2015
  ’Därmed är det dags att vända blicken mot vår egen kommun, vårt eget Hällefors, som just nu är inne i en stor samhällsbyggande process – hur ser det ut här?’ säger Johan Stolpen. ’Den politiska majoriteten med S och M i spetsen tog i vintras beslut om centralisera barnomsorgen i Hällefors, alltså att slå ihop förskolorna till en stor förskola i Lärkan och lägga ner de avdelningar som idag är placerade nära där folk bor. Beslutet togs före medborgarna engagerades i en dialog. Nu när beslutet redan är fattat ska kommunen göra en offentlig utställning om förskolan i Hällefors. Det...

Reservationer

Under sammanträdet med Kommunfullmäktige i Hällefors kommun den 2014-11-11 valde vänsterpartiet att reservera sig mot ett antal beslut. Nedan kan ni läsa våra skriftliga reservationer: Reservation dagordningspunkt 7 Politisk organisation Med vetskap om att majoritetens förslag till ny politisk organisation skulle röstas igenom var Vänsterpartiet berett att stödja detta under förutsättning att en oppositionsrådspost införs. Syftet  var att förbättra det politiska klimatet, hitta mera samsyn och fungerande former för dialogen och relationen mellan majoritet och opposition. Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att rösta ner Vänsterpartiets tilläggsyrkande. Det beslut som tagit om ny organisation är ett principbeslut, och formerna för...

1:a maj i Hällefors

Välkommen till det traditionsrika förstamajfirandet med Vänsterpartiet i Hällefors. Framför PeKås kl 13.00 Talare: Gertowe Thörnros – Degerforsvänstern Stefan Backius – Hälleforsvänstern Musik: Kerstin och Annali Efteråt bjuder vi på kaffe i partilokalen, Centrumhuset

Motion: Behåll och utveckla Björskogsnäs

  26 februari 2013 beslutade KS att uppdra förvaltningen att utreda förutsättningarna för en försäljning av Björskogsnäs. Vid ett par tillfällen har frågan om eventuell försäljning av området lyfts bort från kommunfullmäktiges dagordning. En kan ställa sig undrande till vilka de politiska motiven till en försäljning av Björskogsnäs skulle vara? Länsstyrelsen påpekar, enligt beslutsunderlag till KS 2012-02-26 och enligt tjänsteskrivelse från Ekonomienheten 2013-06-28 dnr 73.09/265, att det finns stor potential i områdets biologiska och kulturhistoriska värden för turismföretagande och lokal utveckling. Länsstyrelsen önskar att Hällefors kommun behåller reservatet som helhet och ställer sig positiva till ett närmare samarbete runt reservatet....

Bildningsdag om välfärdspolitik

Lördagen 28 september bjuder Vänsterpartiet Hällefors in till en bildningsdag i välfärdspolitiska frågor. Vi lyssnar till journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman som talar om sin nya bok Skulden – Eurokrisen sedd från Aten. Ali Esbati, ekonom på norska tankesmedjan Manifest Analyse, talar om ”välfärdens val”, det vill säga de politiska vägvalen för framtidens välfärd. Det blir tillfälle till diskussioner i smågrupper för att koppla era reflektioner av föredragen till den kommunpolitiska vardagen.   Programmet startar 12.00. Fri entré.   Innan finns möjlighet att mot 50 kronor äta en lättare lunch. Det kräver i så fall föranmälan senast 26 september...

Onödiga kostnader för extra fullmäktige

  Redan 20 juni skrev Hälleforsvänstern i ett pressmeddelande att man befarade ytterligare ett extrainsatt kommunfullmäktige på grund av att majoriteten förbigått Bolagslagens ordning vid tillsättande av ny styrelse för Hällefors bostads AB.* Nu, tisdag 3 september, kommer så ett extra KF där beslutspunkterna endast behandlar tillsättande av ny styrelse i BoAB.   – Om det beror på inkompetens eller om det finns någon medveten strategi med att inte följa den lagliga processen vet jag såklart inte. Båda alternativen känns oroande. Särskilt då det på kort tid redan finns ett flertal fall där majoriteten inte följt de lagar som reglerar...

Vänstern befarar ytterligare ett extra fullmäktige

  Hälleforsvänstern befarar att den nya majoriteten nu måste kalla in till ytterligare ett extra fullmäktige. Denna gång rör det felaktigheter kring tillsättandet av en ny styrelse för Hällefors Bostads AB. Vänstern menar att majoritetens ständiga snedsteg blir kostsamma för medborgarna och att tid tas från utvecklingsarbetet.   – Man har varken avsatt nuvarande styrelse eller valt nya ledamöter i fullmäktige. Dom skickade förslag på namn till årsstämman men årsstämman saknar enligt bolagsordningen mandat att välja styrelse. För att få ordning på det här måste fullmäktige besluta om det, säger Samuel Eriksson, gruppledare i fullmäktige för vänstern tillika ordförande i...

Problemen som ska prövas är demokratiska inte politiska

Lars Ströman, ledarskribent i NA, konstaterar på sin blogg att en domstol inte löser de politiska problemen i Hällefors. Han ställer sig tveksam till den överklagan som bl.a. undertecknad har lämnat till förvaltningsrätten. Jag håller i stort med honom om att en juridisk process inte löser de politiska problemen i Hällefors men jag håller inte med om att den politiska krisen i kommunen är en anledning att sopa misstanken om formella felaktigheter under mattan. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och ansvarsprövningsprocessen är demokratiskt viktig. Medborgarna i Hällefors kommun har, trots rådande kaos, rätt att känna sig trygga i att...