Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

1:a maj 2009

Vi i vänsterpartiet Hällefors firar första maj med tal, sång och musik klockan 11.00 på torget i Hällefors.  Kom och fira nyliberalismens dödsplågor. Vi bjuder på soppa. Sedan ser vi på förstamaj revyn klockan 13.00

Vänsterpartiets inlägg i den allmänpolitiska debatten K.F 11/11

Stefan Backius inlägg i den allmänpolitiska debatten 2008   <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Allmänpolitisk debatt 2008 Hällefors kommunfullmäktige 2008-11-11. Jag tänkte prata om Kultur. Men inte i den vanliga meningen som vi brukar använda oss av i Hälleforspolitiken som någonting man gör tex. Musik, dans eller teater, utan det här handlar om någonting som man är – attityder och synsätt på hur demokratin ska fungera. Det här tog vi upp redan förra året, i den allmänpolitiska debatten 2007, då med ett exempel från kommunstyrelsemötet den 16 oktober 2007. Syftet...

Vänsterpartiets tilläggsyrkande till punkt 16

Klicka här   <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Vänsterpartiets tilläggsyrkande till punkt 16: Utvärdering av Hällefors kommuns jämställdhetsplan 2007-2008. – De osakliga löneskillnader som inte kan förklaras bör identifieras och åtgärdas under 2009. Arbetet med detta redovisas i utvärderingen av 2009 års jämställdhetsplan.

Vänsterpartiets förslag till en ändrad budgetprocess

Här är Vänsterpartiets konkreta förslag för att få en bättre koll på ekonomin genom en förbättrad och fördjupad budgetprocess   <!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H1 { margin-bottom: 0.21cm } H1.western { font-family: "Nimbus Sans L", "Arial", sans-serif; font-size: 16pt } H1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 16pt } H1.ctl { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 16pt } –> Budgetprocessen måste förbättras, breddas och fördjupas Tillsätt en budgetberedning med minst 2 representanter för varje parti 1 januari 2009. Denna grupps uppgift är att leda budgetarbetet utifrån nedanstående riktlinjer och särskilt beakta den anmärkningsvärt svåra ekonomiska situation Hällefors...

Vänsterpartiet välkomnar en rättsprocess.

I april framkom att ett förmånligt fallskärmsavtal tecknats i Hällefors kommun. Det var det socialdemokratiska kommunalrådet Pentti Supponen som beviljade sin närmaste tjänsteman, kommunchef Lars Göran Loré en extra pensionsbonus till en kostnad av 800.000 per år. Sammanräknat på tre år blir det en kostnad för kommunen på 2.4 miljoner kronor.   &amp;lt;!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –&amp;gt; Vänsterpartiet har varit motståndare till detta avtal sedan det framkom. På kommunstyrelsens möte i juni 2008 var vi det enda parti som ville att avtalet helt skulle dras tillbaka – även om det...

Första maj tal 2008

Fredrik Fogelkvist höll tal på torget i Hällefors. Till en början skrev jag ett tal som var storartat och pampigt. Idén byggde på att jag citerade internationalen. Jag läste och analyserade raderna i två av verserna och byggde sedan mitt tal efter det. Idén var god och det blev ett bra tal. Ett tal där slutsatsen var att när man sjunger ”upp till kamp emot kvalen” så är det våra egna kval som vi måste gå upp till kamp emot. Det är våra egna rädslor som står i vägen för vår kamp. Ironiskt nog, blev jag rädd för att läsa...

1:a maj med Vänsterpartiet Hällefors

Utanför Konsum firar vi 1:a maj med sång och tal kl. 13. Kom dit! Detta år har firar vi i Vänsterpartiet för ovanlighetens skull 1:a maj klockan 13.00 istället för 11.00. Talare är Fredrik Fogelkvist från Hällefors. Kom dit!

Ett hån mot arbetare.

Supponen har själv bestämt att Loré skall få 800 000 om året av kommunen Vi i Vänsterpartiet tycker att detta visar hur tomt Penti Supponens prat om jämlikhet är. En vanlig arbetare som säger upp sig från sitt arbete utan särskilda skäl har tio veckors karens då hon inte får någon ersättning från a-kassan. Sedan kan hon möjligtvis stämpla, men det är ingen chans att hon får en fallskärm med tre års ersättning av sin förre arbetsgivare med åttio procent av lönen. Feta fallskärmar till avgående chefer i företag som går dåligt upprör oss, men i detta fallet är det...

Vänsterpartiet medverkade i utställningen ”Det slutna rummet” 8:e mars

Utställningen visade starka verk av Carina Stejmar och F. Anders Österlin som handlade om mäns våld mot kvinnor. Daniel från Vänsterpartiet talade. Det var nog många som fick en klump i magen när de tittade på tavlorna och läste autentiska texter från rättegångar. Under Daniels tal ville många tala om sina erfarenheter och åsikter om detta enorma samhällsproblem. Debatten blev livlig och det märktes att detta berör många.   I Örebro län beräknar BRÅ att ca. 4500 fall av våld i nära relationer begås av män mot kvinnor år 2005. Endast 45 fall behandlas av socialen i kommunerna i länet, d.v.s. 1%. Detta våld innebär enorma ekonomiska kostnader för samhället, fruktansvärt lidande för...