Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Jonas Sjöstedt besöker Hällefors

Vänsterpartiet Hällefors arrangerar ett öppet möte med Jonas Sjöstedt måndagen 19 mars under rubriken ”Ett Sverige för alla – inte bara de rikaste”. Jonas kommer berätta om Vänsterpartiets politik för ett jämlikt och bättre Sverige. Det kommer finnas gott om tid för publiken att ställa frågor till Jonas. Tid: 17.30 – 19.00 Plats: Hällefors folkhögskola Adress: Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors Pressinbjudan Media är välkommen att träffa Jonas Sjöstedt kl. 17.10 på folkhögskolan. Katja Ollila, pressansvarig, tar emot i entrén.

Kongressrapport

Vänsterpartiets kongress i Örebro 5 – 8 maj När Vänsterpartiet höll sin 41:a kongress i Conventum var det första gången som den förlades till Örebro. Katja Ollila och Johan Stolpen var där som två av Örebro läns åtta valda kongressombud med rösträtt. Johan Stolpen var dessutom delegationsledare för Örebro. – Kongressen är det högsta beslutande organet i Vänsterpartiets organisation. Där väljer vi partiets ledning och beslutar demokratiskt, ofta efter hård debatt, hur vår politik ska utvecklas, förklarar Johan Stolpen. Förutom nya strategiska huvudlinjer i partiprogrammet, allmänna motioner, organisations- och stadgemotioner behandlade kongressen i år ett helt nytt politiskt program, kallat...

Första maj-firandet

1 maj 2016 med Hälleforsvänstern Ett femtiotal deltog i Vänsterpartiet Hällefors 1 maj-firande kl. 12.00 på söndagen utanför partilokalen i Alexanders hus, mellan ICA och Pekås i Hällefors centrum. På plakaten sågs paroller som ”Enade arbetare – brukets skräck”, ”Sammanhållning bygger Hällefors framtid”, ”Bankernas vinster – vår förlust”, ”Nej till Nato”, ”S+M=Falskt”. Maja Loiske och Katja Ollila (båda kommunstryrelsen) var konferencierer och passade även på att göra en presentation av agitatorn Kata Dalström, legend inom arbetarrörelsen och född i Bångbro utanför Kopparberg. De framförde också delar ur ett 1 maj-tal av Kata från 1895.
– I många delar aktuellt än idag,...

Jonas Sjöstedt kommer till Ljusnarsberg!

  Öppet möte i Tingshuset, Kopparberg Tisdag 16 Februari Kl. 18.00 Fika från kl. 17.30 Fri entré Vänsterpartiet har fått igenom viktiga välfärdsreformer i budgetförhandlingarna. Nu vill vi fortsätta att bygga ut välfärden. Men för att det ska bli verklighet behöver vi tillsammans med andra bygga en stark och bred opinion för en politik för minskade klyftor och investeringar i välfärden. Missa inte chansen att ta del av det senaste inom vår politik och ha möjlighet att ställa dina frågor. Läs mer på Vänsterpartiet Ljusnarsbergs hemsida: http://ljusnarsberg.vansterpartiet.se/2016/02/04/oppet-mote-med-jonas-sjostedt-tingshuset/  

Hälleforsvänsterns guide till kongressen

Om du vill delta i utformandet av Vänsterpartiets politik är arbetet inför kongressen grejen för dig. Motioner till kongressen ska vara inskickade senast 5 februari till [email protected] Men om du vill att distriktet ska anta din motion som sin egen ska de ha den senast 8 januari, se nedan. Du kan också delta i kongressdebatten på partiets hemsida: http://www.vansterpartiet.se/debatt Motioner Du kan skriva motioner enskilt eller tillsammans med en eller flera andra medlemmar. För att få ökad tyngd bakom din motion kan du också prova med att få den antagen som antingen vår partiförenings egen motion eller som vårt distrikts...

Motion om skyfallsmodulering

MOTION OM SKYFALLSMODULERING Vi upplever redan effekter av klimatförändringarna, och vi behöver förbereda oss för ökande problem. Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår, när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. Extrema skyfall och långvariga regn innebär att ledningarna bli överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker. Ändrade nederbördsförhållanden, yt- och grundvattennivåer ökar risken för erosion, ras och skred, vilket kan frigöra kemiska ämnen och smittämnen. Markföroreningar som i dag ligger relativt...

Kurs för Hälleforsvänsterns medlemmar

Ideologiskolan inför kongressen Kursledare: Micke von Knorring Alexanders hus Lördag 9 januari kl. 13-16.30 Det är en kurs för dig som är medlem i Vänsterpartiet, oavsett om du varit det länge eller gått med nyligen. Vi kommer få sätta oss in i de programfrågor som ska behandlas av Vänsterpartiets 41:a kongress i vår i Örebro: Ekologisk-ekonomiskt punktprogram som partistyrelsen lagt fram och de förändringar i partiprogrammet som programkommissionen föreslår. Micke von Knorring har suttit med i den arbetsgrupp som kallats Ekoeko och som under tre år jobbat med att ta fram den omfattande rapporten Politik för rödgrön omställning. Rapporten har...

Inbjudan kurs

Kurs för Hälleforsvänsterns medlemmar Vänsterskolan kommer till Hällefors Lördag 14 november Kl. 12 – 18   Antirasistisk vänsterargumentation Barbro Sörman,distriktsordförande Storstockholm Den här kursen handlar om hur vi bemöter Sverigedemokraternas retorik och argumenterar med väljare som sympatiserar med dem. Huvudsyftet med vår strategi är att göra Sverigedemokraterna irrelevanta och få den politiska debatten att handla om våra frågor och perspektiv. I kursen, som också innehåller praktiska moment, får man lära sig hur man använder berättelser, dilemman och värderingar för att förändra människors politiska ställningstaganden.   Ideologiskolan inför kongressen Micke von Knorring, Ekoeko-gruppen, som jobbat med hur ”social välfärd och global rättvisa...