Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Försök till utredning arbetstidsmodellerna

På omsorgsnämndens möte i Juni beslutade nämnden att reducering ska ske avseende samtliga arbetstidsmodeller, och att denna kan ske först efter att förhandling enligt MBL § 11 genomförts med berörda arbetstagarparter. Exakt vad en reducering enligt förslaget skulle innebära var osäkert och därför framhölls att konsekvensbeskrivning och riskbedömning måste framtas. På nämndens nästa möte i september presenterades material angående detta. Enhetscheferna ställer sig kritiska till reduceringen på grund av de konsekvenser de ser, så som ökad användning av vikarier, minskad personaltäthet osv. Vid detta möte ges även en reviderad förteckning ut innehållandes de verksamheter som omfattas av arbetstidsmodellerna. Totalt är...