Kalendarium

Kalendarium

December

19 december
Kommunfullmäktige
Folkets hus, kl.13.00

9 december
Valkonferens
V-distrikt Örebro län
Mer info kommer

November

28 november
Kommunstyrelse
Kommunhuset

14 november
Kommunfullmäktige
Folket hus, kl.13.00

Oktober

24 oktober
Kommunstyrelse för allmänheten
Kommunhuset kl.15.00

September

29 september – 1 oktober
Vänsterdagarna
Malmö, se hemsida:
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se

23 september
Socialistskolan
Alexanders hus, kl.12.00 – kl.15.00

19 september
Kommunfullmäktige
Folkets hus, kl.13.00

10 september
Extra-KS
Kommunhuset, kl.10.00

4 september
Kompol
Alexanders hus, kl.18.00

Augusti

29 augusti
Kommunstyrelse
Kommunhuset, kl.14.00

Juni

13 juni
Kommunfullmäktige
Hällefors folkhögskola, kl.13.00

Maj

1 maj
1sta maj firande
Alexanders hus, kl. 12.00

April

4 april
Kommunstyrelsen
öppet för allmänheten från kl 14.00
Kommunhuset

Mars

6 mars
Kompol
Alexanders hus, kl. 18.00

Februari

6 februari
Medlemsmöte
Alexanders hus, kl. 18.00

21 februari
Kommunfullmäktig
Folkets hus, Kl.13.00

22 & 23 februari
Sportlovsaktivitet
Schack och andra spel
Alexanders hus, Kl.14.00-16.00 

25-26 februari
Distriktsårskonferens
Hallsberg

28 februari
Kommunstyrelsen
Kommunhuset, öppet för allmänheten från Kl.14.00

Januari

11 januari
Kompol
Alexanders hus, kl. 16.00

22 januari
Årsmöte
Alexanders hus, kl. 16.00

31 januari
Kommunstyrelsen
Kommunhuset, öppet för allmänheten från 14.00

 

December

5 december
Medlemsmöte
Alexanders hus, kl. 18.00

10 december
Julfest med Norra alliansen
Kopparberg
Mail går ut om samåkning

13 december
Kommunfullmäktige
Folkets hus Kl.13.00

17 december
Julfest med Hälleforsvänstern
Alexanders hus preliminärt Kl.19.00

November

1 november
Kompol
Alexanders hus Kl.18.00

7 november
Medlemsmöte
kl.18.00, Alexanders hus

8 november
Kommunfullmäktige
Folkets hus kl. 13.00

27 november
Skyltsöndag
Alexanders hus, tema Tillitsreform i äldreomsorgen

29 november
Kommunstyrelse
Kommunhuset Kl.14.00

Oktober

3 oktober
Medlemsmöte  
kl.18.00, Alexanders hus

18 oktober
Kommunstyrelse
Kommunhuset, Öppet för allmänheten kl. 14.00

24 oktober
Gemensamt planeringsmöte med V-Filipstad
kl.18.00, Alexanders hus

September

5 september
Medlemsmöte
kl.18.00, Alexanders hus

10 september
Hälleforsmarken
Öppet i Alexanders hus

13 september
Kommunstyrelse
Öppet för allmänheten från kl.14.00
Kommunhuset

20 september
Möte med V-Filipstad
Exklusiv LIVE-sändning för v-medlemmar med Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt kl.19.00
kl.18.00 , Alexanders hus

27 september
Kommunfullmäktige  
kl.13.00, Folket hus

20 augusti
Grillfest
kl.16.00, Alexanders hus

Juni

Måndag 6 juni
Medlemsmöte kl. 18.00

Maj

1 maj, Kl.12.00
Internationella arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj
Utanför Alexandershus

2 maj, Kl.18.00
Medlemsmöte
Alexanders hus

5-8 maj
Vänsterpartiets 41:a kongress
Konventum, Örebro
Mer om kongressen

Måndag 23 maj, kl 17.30
Öppet möte med riksdagsledamot Håkan Svenneling (v), landsbygdspolitisk talesperson
Alexanders hus

 

April

4 april, Kl.18.00
Medlemsmöte
Alexanders hus

11 april Kl.17.30-19.00
Studiecirkel: Arbetstidsförkortning
Alexanders hus

14 april kl. 18.45
Ulla Andersson, Jonas Sjöstedt LIVE
Exklusivt för V:s medlemmar
Alexanders hus

19 april, Kl.13.00
Kommunfullmäktige
Folkets hus

25 april Kl.17.30-19.00
Studiecirkel: Arbetstidsförkortning
Alexanders hus

26 april, Kl.13.00
Kommunstyrelse
Öppet för allmänheten från 14.00
Kommunhuset

30 april kl. 11-13
Träffa största oppositionspartiet/förberedelse 1 maj
Alexanders hus

 

Mars

7 mars, KL.18.00
Medlemsmöte
Alexanders hus

8 mars, 11.00-13.00
Internationella kvinnodagen
Fika för feminism
Alexanders hus

12-13 mars
Vänsterpartiet Örebro läns distriktsårskonferens
Hallsberg
Mer om DÅKen 

14 mars
Studiecirkel: Arbetstidsförkortning
kl. 18.30 – 20.00

16 mars
Öppet föredrag: Vad kan vi ha Marx till idag?
Mats Lindberg, professor statsvetenskap
kl. 18.30
ABF Örebro, Fredsgatan 18. Fri entré (kom i tid)

17 mars
Kompol
19.00

20 mars
Årsmöte
kl. 16.00
Alexanders hus

21 mars
Kompol
19.00

22 mars, Kl.13.00
Kommunstyrelse
Öppet för allmänheten från 14.00
Kommunhuset

29 mars, Kl.17.30-19.00
Studiecirkel: Arbetstidsförkortning
Alexanders hus

 

Februari

16 Februari, Kl.13.00
Kommunfullmäktige
Folkets hus

16 Februari
Jonas Sjöstedt besöker Ljusnarsberg
Mer info om tid och plats kommer

24 Februari, Kl.18.30
”Nyliberalismen finns inte – mot idealism i vår tid”
Öppet föredrag med Kajsa Ekis Ekman
ABF, Fredsgatan 18, Örebro
Fri entré

27 Februari, K.11.00-13.00
Träffa största oppositionspartiet
Alexanders hus

* Kalendariet fylls på allteftersom nya aktiviteter planeras