Fredrik Fogelqvist

Fredrik Fogelqvist

fogelqvist
Fredrik Fogelqvist är uppvuxen i Hällefors. Efter universitetsstudier i Örebro flyttade han hem till Hällefors igen för att ta anställning som lärare. Fritiden ägnar han åt föreningsaktiviteter och dataspel, gärna i kombination.
Under mandatperioden 2010-2014 har Fredrik varit ordinarie ledamot i Val- och demokratinämnden där han bland annat varit delaktig i ett demokratiprojekt på gymnasiet och folkhögskolan. Fredrik anser att föreningslivet är viktigt i vår kommun, inte minst för att skola ungdomar i den demokratiska processen. Insatser för att berika och stötta de föreningar som finns och underlätta för nybildade föreningar är därför de frågor han kommer fokusera på.
Fredrik är kandidat nummer sju på kommunfullmäktigelistan till valet 2014.