Samuel Eriksson

Samuel Eriksson

eriksson
Samuel Eriksson har varit hälleforsare sedan han föddes 1983.  För tillfället studerar han på högskola och fritiden ägnas oftast åt att renovera torpet i den nordöstra delen av kommunen. Han har tidigare varit inom skog och bygg men också varit arbetslös längre perioder och vet vilket h-vete det kan innebära.

Samuel har alltid varit intresserad av ekonomi i alla dess former och det är något som också präglat hans politiska intresse. Ett intresse som tog fart efter att Samuel någon gång runt 2002 skickade ett argt mail adresserat till ”högsta hönset” i kommunhuset om varför träningshallen inte var öppen på sommaren. Det resulterade i att kommunalråd (s)upponen bjöd ner Samuel och gav honom hans första läxa i skillnaden mellan investerings- och driftsbudget.

Frågor om ekonomisk demokrati och gemensamt ägande av samhällsnyttiga tillgångar är viktiga frågor Samuel gärna funderar på ur ett lokalt perspektiv. Han anser att samhällets samlade resurser ska användas till allas nytta och bidra till ett mer långsiktigt samhälle istället för kortsiktig vinsthets. Hällefors kommun har fantastiska möjligheter och tillgångar om en vågar tänka i större banor.

Under innevarande mandatperiod har Samuel varit gruppledare och bland annat suttit i fullmäktige, kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och kommunens ekonomiberedning. Han har också varit ordförande i val- och demokratinämnden och Hällefors Bostads AB.

Samuel är kandidat nummer tre på kommunfullmäktigelistan till valet 2014. Han står också som kandidat nummer 9 på norra landstingslistan i Örebro län och som nummer 15 på vänsterpartiet Örebro läns riksdagslista.

Här kan du läsa mer om Samuel på SVT:s valsida och se hur han svarat i valundersökningen.