Bildningsnämnden

Bildningsnämnden

Ordinarie

Stefan Backius, v (ordförande)

Birger Antonsson, s (vice ordförande)

Anna Hult, s

Margurite Wase, hob

Madeleine Hautamäki, c

Ersättare

Maria Gustavsson, v

Martin Eklund, s

Marjo Pruuki, s

Ylva Karttunen Bark, hob

Olle Samuelsson, c