Gruppledare

Gruppledare

Ordinarie

Annalena Järnberg, s

Lars-Göran Zetterlund, c

Samuel Ericson, v

Mats Runqvist, hob

Ersättare

Daniel Frisk, s

Ulrika Mellkvist, s

Stefan Backius, v

Sören Jansson, hob