Kommunal grupp

Kommunal grupp

Partiföreträdare

Johan Stolpen

Ritha Sörling, ersättare

 

Kommunfullmäktige (KF)

Ordinarie

Stefan Backius, 2 vice ordförande

Maria Gustafsson

Amanda Kroon

Johan Stolpen

Berit Qvarnström

Gunilla Josefsson

Ann- Marie Lundin

 

Ersättare

Saskia van der Zanden

Kjell Persson

Maryam Osman

 

Kommunstyrelsen (KS)

Ritha Sörling, ordinarie

Berit Qvarnström, ordinarie

Johan Stolpen, ersättare

Gunilla Josefsson, ersättare

 

Valnämnd

Ann-Marie Lundin, ordinarie

Johanna Stolpen, ersättare

 

Bergslagens miljö- och byggnämnd

Per Johansson, ersättare

 

Bergslagens överförmyndarnämnd

Johan Stolpen, ersättare

 

Myndighetsnämnden

Ritha Sörling, ordinarie

Bella Kronman, ersättare

 

Bergslagens kommunalteknik

Johan Stolpen, ordinarie

Amanda Kroon, ersättare

 

Hällefors folkhögskolas styrelse

Stefan Backius, ordinarie

Katja Ollila, ersättare

 

Hällefors Bostads AB

Saskia van der Zanden, ordinarie

Per Johansson, ersättare

 

Nämndeman Örebro tingsrätt

Joakim Waern

 

Borgerliga vigselförrättare

Ritha Sörling

Joakim Waern

 

KF:s valberedning

Maria Gustafsson, ordinarie

Johan Stolpen, ersättare

 

KF:s hållbarhetsberedning

Amanda Kroon, ordinarie

Maja Loiske, ersättare

 

KF:s demokratiberedning

Saskia van der Zanden, ordinarie

Alf Wikström, ersättare

 

KS allmänna utskott

Ritha Sörling, ordinarie

Johan Stolpen, ersättare

 

KS omsorgsutskott

Johan Stolpen, ordinarie

Ritha Sörling, ersättare

 

KS bildningsutskott

Ritha Sörling, ordinarie

Gunilla Josefsson, ersättare

 

KS jämställdhetsberedning

Karin Poppius

 

KS ekonomiberedning

Johan Stolpen