Mål för kommunen

Mål för kommunen

Det här är Hälleforsvänsterns oppositionsförslag till kommunens inriktningsmål, det strategiskt tyngsta beslutet under mandatperioden.

Johan Stolpen, ordförande för Vänsterpartiet Hällefors, säger:

– Vänsterpartiet är numer Hällefors enda arbetarparti. Det syns bland annat i att bättre arbetsförhållandena för dem som jobbar i välfärden är viktiga delar i vårt oppositionsförslag. Majoritetens ovilja att se sambandet mellan personalens förutsättningar och den kvalité som patienter, elever och klienter erbjuds är helt obegriplig.

– Jag tycker att vårt förslag är mer konkret och jordnära än de majoriteten klubbade igenom. Deras dokument innehåller en del rätt vilda formuleringar som de inte ens själva kunnat förklara i varken kommunstyrelsen eller fullmäktige. Det är viktigt att sådana här måldokument är lätthanterliga om de ska betyda något i praktiken.

Vänsterpartiets förslag till Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperioden 2015-2018

Mål för mandatperioden 2015-2018