Valprogram 2014

Valprogram 2014

Hälleforsvänstern, ett alternativ att lita på.

 

Med en röst på Vänsterpartiet…

  • röstar du bort moderater och höga politikerkostnader
  • hjälper du sossarna att inte gå åt höger
  • blir effekten störst för ordning och rättvisa i kommunen

 

Får vi ditt förtroende i kommunvalet 14 september kommer vi jobba för:

1. En välfärd fri från privata vinster

2. Att möta framtiden med en långsiktigt hållbar utveckling av våra styrkor: naturvärden, turistmål, mathantverk och vårt föreningsliv

3. En förbättrad omsorg där de äldres perspektiv tas till vara – slopa delade turer, inför fler fasta anställningar och öka möjligheterna till kompetensutveckling

4. En trygg skola och ett attraktivt gymnasium där ökad specialpedagogisk kompetens och en bra arbetssituation för lärarna stärker elevernas lärande

5. Ett tätare, grönare och mer inbjudande centrum som är attraktivt för handel och en uppskattad mötesplats för kommunens invånare

6. Att Hällefors kommun tillhandahåller prisvärda industritomter och styr upphandlingar mot lokala företag och lokalproducerade alternativ

7. Barnomsorg kvällar och nattetid

8. Att fortsätta den positiva utvecklingen med maten för våra barn och äldre – öka andelen ekologisk och närproducerad mat

… det kan du lita på!