Karin Poppius

Karin Poppius

poppiusKarin är vänsterpartiets kandidat nr 1 på Norra landstingslistan. Hon är uppvuxen i Grimsås i Västra Götalands län. Kom till Hällefors 2003 för att gå teaterpedagoglinjen på Hällefors folkhögskola och kände gensat att kommunen var en plats där hon ville stanna i den speciella naturen och bland kreativa människor. Har arbetat som maskinoperatör, vårdbiträde, teaterpedagog och cafébiträde. Har studerat svenska och sociologi på högskolan.

Har bland annat suttit i styrelsen för Hällefors folkhögskola och val- och demokratinämnden, partiföreningens styrelse, distriktstyrelsen och som ersättare i kommunfullmäktige.

Hoppas på att under kommande mandatperiod kunna arbeta för att minska klyftor mellan olika samhällsgrupper i region Örebro län.

Vill att Hällefors kommun ska vara en plats där alla som vill ska ha möjlighet att bo och leva. Som det ser ut nu finns det en stor geografisk orättvisa både i landet och inom regionen. Nedskärningar och arbetslöshet drabbar vissa kommuner i högre utsträckning än andra och det leder i sin tur till en negativ befolkningsutveckling. Så behöver det inte vara. Med utvecklad kollektivtrafik, näringslivssatsningar, aktivt folkhälsoarbete för att minska skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper och utbildningsinsatser i kommuner med hög arbetslöshet ska det vara lättare för folk att stanna, bosätta sig och ha ett gott liv i länets alla kommuner.