Så tycker vi

Så tycker vi

Kommunhuset och Formens hus

(V)år ståndpunkt har hela tiden varit att Kommunhuset inte ska rivas eller säljas. En rivning skulle vara en katastrof för Hällefors centrum. Tack och lov för det stora motstånd som fick majoriteten att backa från rivningsplanerna! Där såg vi ett exempel på styrkan i när människor går samman.

Med upprustningen av järnvägen som möjliggör högre hastighet och längre tåg genom Hällefors har Trafikverket varnat för att bommarna både över Sikforsvägen och Silvergruvvägen samtidigt kommer att ligga nere vid tågmöte i upp till en halvtimme. Det kommer skära av det nya kommunhuset i Formens hus och göra det avsevärt mer otillgängligt. Den konsult som kommunpolitiken anlitat för att leda arbetet att utveckla Hällefors centrum förespråkar en tätare centrummiljö som tar stopp vid järnvägen. En god tanke som Hälleforsvänstern var inne på redan i valrörelsen 2014 och som nu, när den kommer från annat håll, tycks ha brett politiskt stöd – men det gör högerstyrets beslut om Kommunhuset än mer barockt.

Vi är idag i en situation där Ovako lägger ner valsverket vilket kommer kräva stora insatser från alla samhällsaktörer för att lyfta upp Hällefors kommun ur detta bakslag. Det enda som hörts från majoriteten i kommunen är att vi måste satsa på utbildning. (Ja, nog är det så, även om det också behövs mer.) Högerstyret står så med två byggnader: en som är byggd för att vara kommunhus och en som är byggd för utbildning. Den som är byggd för utbildning har de beslutat använda som kommunhus, och på grund av brådskan i detta beslut vet de inte vad de ska använda Kommunhuset till.

Som en konsekvens flyttar industridesignutbildningen Fidu till Örebro. Fidu blev utslängda från Formens hus när politiker och tjänstemän skulle in, och trots att utbildningen fått ny huvudman i den stora aktören Folkuniversitetet som varit villiga att fortsätta driva utbildningen i Hällefors, har kommunen inte kunnat erbjuda någon lösning med lokaler.

(V)år hållning är att båda husen ska användas till det som de är byggda och anpassade för: Kommunhuset ska användas till kommunhus och Formens hus ska användas till utbildning, utställningshall och kulturscen, näringslivsexpo, öppet och tillgängligt kommunarkiv för hälleforsarna och turisminfo. Fler tänkbara användningsområden är ny- och småföretagarcenter för rådgivning och delade administrativa och tekniska resurser, föreningshus, ungdomshus. Det finns behov inom alla dessa områden liksom av ett gediget och tillgängligt kommunhus.

 

V-logga_CMYK_Rod

 

Nedläggningen av valsverket (Ovako)

Det är på alla sätt en djup tragedi. Men det finns inga skäl att ge upp, styrkan i vad vi kan göra tillsammans om vi står enade ska inte underskattas. Beslutet är taget av företagsledningen, men Hällefors ska komma ut så rustade som möjligt. Det enda rimliga är att kräva att företaget som i åratal gjort vinster på orten och på de anställdas arbete nu betalar tillbaka och tar socialt ansvar.

När Electrolux lade ner i Västervik kostade det företaget 440 000 kr/anställd i form av betald mellanskillnad upp till A-kassenivå för dem som valde att studera, eller två månadslöner för dem som prövade på nytt jobb. I Nürnberg kostade Electrolux nedläggning 1 281 000, lika mycket kostade den i Reimi, Frankrike. (http://da.se/2015/06/arbetarna-invantar-foretagets-hallbara-losning/).

Hittills är det enda som har hörts för högerstyret att kommunen och regionen ska ta ansvar, och det måste man ju – framför allt är det den politiska kreativiteten som kommer prövas. Regionen kommer skjuta till måttliga 300 000 kr i två år, det motsvarar inte en full tjänstemannaresurs. Det har inte ens ”mullrats” om bolagets ansvar, än mindre visats på någon handling.

Vänsterpartiet kräver att Ovakokoncernen tar sitt ansvar för de arbetare som kommer få gå i Hällefors och för ortens framtidsutsikter – det är de skyldiga.

 

V-logga_CMYK_Rod

 

Energibolag

(V)i ställde oss inte bakom kommunens försäljning av sina aktier i Hällefors Värme AB. Det löfte bolaget gett kommunen om insyn i styrelsen under en övergångsperiod på ca 4 år är alldeles för luddigt och kortsiktigt med tanke på energifrågans art och betydelse. Majoritetens argument att kommunens inflytande i bolaget var för litet är en tankevurpa – istället för att sälja och förlora inflytandet helt hade det logiska varit att försöka öka inflytandet. Energifrågan är som sagt så viktig att det varit värt det. Här ser vi effekten av det moderata styret i kommunen – enligt högerideologi ska det offentliga inte äga, istället för medborgare med demokratisk makt ska vi vara kunder på en marknad.

(V)i var ensamma i fullmäktige om vår ståndpunkt och kritiserades även av Centern och SD för att se ideologiskt på frågan istället för invånarnas bästa. Det är ganska avslöjande, för vad handlar ideologi om? Jo, det handlar just om vad man ser som det bästa för människorna och vårt gemensamma liv – i lokalsamhället, nationellt och globalt – samt vilka människor en tar ställning för. Därför ser vi självfallet frågan som ideologisk! Som arbetarparti är det självklart att vi värnar det demokratiska inflytandet för hälleforsarna, och som klimatparti anser vi att energin ska stå under demokratisk kontroll.

Vänsterpartiet drev inför valet att utreda förutsättningarna för ett gemensamt ägt energibolag, en fråga vi har med i ryggsäcken och kommer plocka upp igen framöver.

 

V-logga_CMYK_Rod

Ladda ner pdf – V budgetförslag 2018