2020-04-22
Barnen kommer först

Barnen kommer först

Pressmeddelande 2020-04-21 Från den politiska majoriteten, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, i Hällefors kommun På dagens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bifalla förslaget till tilläggsbudgetering av den nya förskolans utemiljö. Anledningen till förslaget är att vinnande anbud i upphandlingen blev 2,6 miljoner kronor högre än budgeterat. – Det är givetvis inte bra att det blev så mycket dyrare. Men här måste barnen komma...
2019-07-26
Utveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utskottsinitiativ för utveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet – KS välfärdsutskott 3 maj 2019 När programmet hade riksintag gick det att skapa en levande utbildningsmiljö med en ...
2019-07-26
Johan Stolpens 1 maj-tal 2019

Johan Stolpens 1 maj-tal 2019

För oss alla – inte bara eliten Första maj-tal av Johan Stolpen, Hällefors centrum 2019 Socialister, feminister, vänsterpartister, 1 maj-firare – Nej, jag kallar er inte extremister, ytterligh...
2019-07-26
Genomlysning av omsorgen

Genomlysning av omsorgen

Kommunstyrelsen 26 februari Yrkande på ärende 6 Månadsrapport med åtgärdsplan   Tilläggsyrkande: Att som en parallell och mer långsiktig process jämte åtgärdsplanen ge förvaltningen i ...
2019-07-26
Majoritetsförklaring

Majoritetsförklaring

Majoritetsförklaring S + V i Hällefors kommun Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bildar politisk majoritet i Hällefors kommun.   2019 – 2022 styr vi Hällefors kommun ihop med Socialdemo...