2017-12-29
Rättvisa avgifter i äldreomsorgen

Rättvisa avgifter i äldreomsorgen

I den politiska debatten behandlas pensionärer ofta som en enhetlig grupp, men klassamhället är ytterst tydligt också bland de äldre. Det är rimligt att den som har en mycket låg pension betalar mindre för äldreomsorgen än den som har en hög pension. Det är många som har garantipension, sjuttio procent av Kommunals medlemmar exempelvis. Den högsta garantipensionen ger mindre än femtusen kronor efter skatt. Om du är beroende av hemtjänst flera...
2017-12-29
Formens hus lika dyrt som upprustning av Kommunhuset

Formens hus lika dyrt som upprustning av Kommunhuset

Ombyggnaden av Formens hus till kommunkontor kostar 18 miljoner. Minst. Vänsterpartiets ledamöter Maja Loiske och Katja Ollila blev lovade av dåvarande kommunchef respektive kommunstyrelsens ordfö...
2017-10-22
Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017

Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017

Johan Stolpen (v) Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017 Presidium, ledamöter, åhörare, I Vänsterpartiets budgetförslag har vi 10 miljoner mer än majoriteten att lägga på våra välf...
2017-03-11
Debattsvar simhallen

Debattsvar simhallen

Ingen säger emot dig Susanne Grundström Det är viktigt att bygga en simhall i Hällefors. Det är nog ingen som vill påstå något annat. Om man inte har någon inblick i kommunens ekonomi eller h...
2017-03-11
Anförande på KF om simhallen

Anförande på KF om simhallen

Johan Stolpen (v) Hällefors kommunfullmäktige 21 februari 2017 Presidum, ledamöter, åhörare, radiolyssnare, Den fråga som fullmäktige har att hantera här idag handlar inte om för eller emot s...