Debatt

Debatt om fallskärmsavtalet till kommunchefen del 3

Debatten mellan Peter Carlsson och Stefan Backius avslutas här

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Peter
Du svarade ungefär som jag
väntat mig – tyvärr. Du vill inte kännas vid problemet med att
besluta något som de allra flesta anser är fel. Detta är i sig ett
stort demokratiskt problem. Du verkar inte heller vilja låtsas om
att det finns andra sätt att hantera sådana här situationer,
vilket det naturligtvis finns.
 
Kollade KS protokollen
och kan konstatera att Stures yrkande i juli fundamentalt förändrade
ditt/ert uppdrag. Att du tecknade avtalet utan att återapportera
till KS verkar har förvånat alla enligt BP/NAs rapportering 081216.
(möjligen med undantag för Örjans förvåning som jag dock känner
till sedan tidigare). Att inte återrapportera är ett stort misstag
om man vill vara schysst eftersom frågan är så laddad (och så
dyr). Att köra på som Sture föreslog i sitt yrkande (vilket inte
utesluter en återrapportering)tyder på att (s) vill få igenom
avtalet till varje pris, eller åtminstone till ett väldigt högt
pris. Detta intresserar mig mycket och jag väntar på att få reda
på anledningen. (Time will probably tell) Debatten har inte alls
nästan hittills handlat om varför avtalet överhuvudtaget skulle
behövas från början. Här finns heller inga hållbara argument
från din företrädare. Ytterligare ett argument för
återrapportering till KS var att förhandlingsdelegationen "sprack"
när Joh
ansson valde att hoppa av (anmärkningsvärt i sig). Din
referens till ett tidigare avtal mellan Lore och "firmatecknaren"
förstår jag inte vad det har med detta att göra. Förtydliga gärna
detta.

Ang "sosseeliten" så tappar jag inte
förtroendet för dig per automatik bara för att du tillhör den.
"Elitbildningar" sker inom alla partier och inom många
organisationer/nätverk och är inget konstigt även om jag tycker
det är olyckligt. Däremot hur man hanterar sin ”elitposition”
får avgörande konsekvenser för förtroenden. Tex att inte erkänna
sin del i eliten och/eller att utnyttja sin position för att få
andra att agera/passiviseras mot sin vilja är allvarligt. Konkret i
detta fall är Supponens/Stures/Ditt agerande samfällt i den här
frågan ett mycket dåligt exempel som gör mig förbannad. Det är
detta bla som laddar begreppet "sosseelit" i Hällefors med
mycket skit – helt klart.

Din bedömning att inte blanda in
SKL och därmed en eventuell rättegång tycker jag är felaktig och
tyder på räddhågsenhet. Hällefors kommun hade allt att vinna på
att ta konflikten, ekonomiskt och anseendemässigt. Din rädsla för
signalerna från kommunen som en dålig arbetsgivare vid en
rättegångskonflikt tyder också på en felaktig bedömning tycker
jag. Tvärtom hade man visat vid ett ogiltigförklarande att man inte
kan mygla med avtal och att man inte accepterar grova orättvisor
bland kommunens anställda. Anseendemässigt hade man allt att vinna,
ekonomisk hade man mycket att vinna. Det kommunen förlorat i
anseende genom "sosseelitens" hantering av denna affär är
stort idag och troligtvis ännu större än vi kan överblicka i
dagsläget. Ni har legitimerat mygel, klavertramp och
pamperi!

Avslutningsvis tre frågor som jag hoppas du vill
besvara:

1. Vad tror du att det kan komma sig att KS
ledamöterna Rundkvist, Zetterlund och Johansson enl BP/NA 081216
upplever att det du gjort strider mot vad ni bestämt i KS? (Är det
falskspel, felaktigt skrivet protokoll, felaktig medierapportering
eller dålig kunskap om den "politiska processen" eller
vad…?) (Principiellt en mycket viktig fråga dessutom eftersom du
är KS ordförande)

Peter Carlsson:

Jag har ingen aning varför de upplever det så och undviker att spekulera 
i det. Jag och Christina J fick ett uppdrag av KS som nu är slutfört. 
KS protokollet är ju tydligt i beslutet "att omförhandla
och teckna nytt avtal".

2. Hur tycker du att en KF ledamot (som
tex jag) ska gå vidare i frågan för att den ska bli bra i väljarna
och en majoritet av de förtroendevaldas ögon? Vi måste väl göra
någonting åt denna felaktiga utveckling och kompensera för
avtalets utfall, eller hur?

Peter Carlsson:

Jag tror att du måste bestämma det själv. Det finns säkert många olika 
hållningar man kan ha i denna fråga. Två olika alternativ kan se ut så här:

a) Detta var det mest realistiska sättet att lösa frågan och skapa förutsättningar 
för organisationen att möta utmaningar.

b) Detta skulle man löst genom en 1,5 – 2 årig rättsprocess.

3. Vad fick dig att tro att inte
fanns "någon särskilt god jordmån för dialog" mellan
oss enligt ditt svarsmail?


Peter Carlsson:

Det handlar om min bild, eller mitt intryck att ditt politiska

agerande. Någon gång i samband med att du slutade som gruppledare

för vänsterpartiet i Hällefors valde du en ny inriktning. Tiden därifrån till 
nu tycker jag kännetecknas av att du valt en mer attackerande
hållning gentemot socialdemokratin i Hällefors. Var och en bestämmer

själv vilken framtoning man vill ha i politiken. Jag tycker att du
valt konfrontation inte relation. Att t ex välja begreppet sosse-

elit, trots dina kanske nyanserande skrivningar ovan, har en viss

betydelse i den politiska retoriken. Jag tror att du är fullt

medveten om att mottagaren (jag) tolkar begreppet nedsättande

jämfört med ett begrepp som "företrädare för socialdemokraterna".

Hoppas du tar dig tid att svara. Du borde göra detta då
det handlar om din värsta politiska kris hittills enligt vad jag kan
bedöma.(du har ju haft ett par stycken – jag tycker faktiskt synd om
dig ibland) Dessutom har jag lagt ner några timmar av min "fritid"
till att skriva detta, att du då tar av din "arbetstid"
att svara är helt rimligt.

hälsningar stefan backius

Stefan Backius
avslutar:

God fortsättning och tack för dina
svar. Detta är mina avslutande kommentarer på denna
maildialog. Vi lär nog komma tillbaka till denna diskussion
på ett eller annat sätt under 2009. Vill du lägga till något
läser jag gärna.
Kommentarer: 
1. Konstaterar att vi är mycket långt
ifrån varandra angående synen på hur avtalets hanterats och
vad man skulle ha kunnat göra istället. Jag blir lite bekymrad över
din oförmåga att se fler än dina två handlingsalternativ som du
konstruerat. Dessutom tycker jag det borde vara viktigt för
en KS ordförande att förstå (kalla det spekulera om du vill) vad
som gick fel när andra KS ledamöter inte upplever att de tagit
samma beslut som du upplevde.

2. Din beskrivning av din egen bild av
mitt agerande är mycket intressant och leder mot en annan
diskussion som handlar om ditt?/ditt partis förhållningssätt till
kritiker. Dels brukar ni vilja uppfatta kritik som personliga
nycker vilket leder till att politiska diskussioner förstås
som konflikter på ett personligt plan (i sina sämsta stunder
med amatörpsykologiska slutsatser). Inget bra utgångsläge för
dialog – milt uttryckt. Dels så finns det i ditt svar
inget perspektiv som utgår från att kritiken mot s kan vara befogad
eller att kritik allmänt är en grundförutsättning för en
politisk opposition och därmed en fungerande parlamentarisk
demokrati. Det kan ju faktiskt vara så att socialdemokraterna i
Hällefors förtjänar kritik – och att "sosseelitbildningen"
i Hällefors är extra "raffinerad" och därmed ett stort
allmänt demokratiskt problem.

3. För att ytterligare kommentera
diskussionen kring ”elitbildningar” i lokalpolitiken så är det
betecknande att du ser ett samband mellan att jag slutar som
gruppledare och din egen upplevelse att socialdemokraterna
”attackeras” av mig. Det är lätt att då dra slutsatsen att du
tycker att kritik ska framföras i en sluten krets (där även de
andras gruppledare ingår) och inte offentliggöras. Dessutom,
"personliga nycker" igen som förklaring…
Det finns mycket vi behöver återkomma till

Stefan Backius (v)

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>


Skriv en kommentar