Förslag

Förslag: Framtidens äldreboende i Hällefors kommun

Alternativt förslag för framtidens äldreboende i Hällefors kommun

att en vårdtyngdsmätning ska göras avseende omvårdnadsbehov 25 timmar eller mer på nya och gamla Björkhaga samt servicehuset i Grythyttan

att se över kvarboendeprincipen

Sörgårdens ålderdomshem (20 platser) avvecklas under 2010. Besparing om 3,4 Mkr.

Omstrukturering av Servicehuset i Grythyttan (20 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov.

Omstrukturering av Servicehuset Gamla Björkhaga (53 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov.

Servicehuset Nya Björkhaga (24 platser) används som vård- och omsorgsboende  för personer med mindre omvårdnadsbehov än boende på Fyrklövern och Gillersgården (boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar – fem platser – finns på Nya Björkhaga och bör få finnas kvar)

Fyrklövern (34 platser) används som vård- och omsorgsboende främst för demenssjuka (finska boendet med sju platser finns på Fyrklövern) och eventuellt öppnas på samtliga avdelningar.

Gillersgården (24 + 10 platser) används som vård- och omsorgsboende för de svårast sjuka och mest vårdbehövande. De 10 kortids/växelvårds/rehab/palliativa platserna finns här.

Hemtjänsten slås samman till en enhet för effektivisering och anpassas till föreslagna organisation. Målsättning personalbemanning: 61,65 ssg. Betyder reducering med 1 ssg från redan lagda reduceringsförslag ang. bland annat trygghetsboende, vilket ger ökad reducering om 400 tkr.

Biståndsbeslut tas bort för Gamla Björkhaga och Servicehuset i Grythyttan

att inriktningen ska vara att Hällefors kommun har ca 80 vård- och omsorgsplatser senast 2014.

Besparing: ca 4 miljoner kr

Minskning av vård- och omsorgsplatser: 93

Kvarvarande platser: 92

Tillägg vid nämndbeslut:

att man ska se över max-timmar kring trygghetsboende.

Skriv en kommentar