Debatt

Ett annat Hällefors är möjligt!

Vår lokala valrörelse måste handla mer om vad vi vill göra under nästa mandatperiod och mindre om vad den socialdemokratiska eliten ställt till med under den gångna. I media framställs en allianskonstellation härförd av Zetterlund i konflikt med en stukad Socialdemokrati försvarad av Sörling. Hällefors kommun behöver en framtidsdiskussion som varken borgarna eller sossarna erbjuder. Zetterlund befäster istället bilden av Hällefors som ett problem och Sörling försöker mörka det övergripande ansvar Socialdemokratin haft genom sin majoritet i kommunens mest centrala beslutsorgan kommunstyrelsen. (NA 100902) Att vänstern är det mest aktiva och framgångsrika oppositionspartiet lokalt eller att de borgerliga partiernas allians knakar betänkligt framgår som vanligt inte i nyhetsrapporteringen.

Valet den 19:e handlar om vem som kan stå upp för ekonomiskt ansvarstagande, för rättvisa, för företagande och för fler jobb. Det handlar om att hålla ihop välfärden i Hällefors kommun, en välfärd som även innehåller en fungerande kultur-, miljö- och näringslivspolitik. Hälleforsvänstern ser ett annat Hällefors där man vill bo – ung som gammal. En fungerande och långsiktig ekonomi som ger möjligheter för offensiva satsningar på skola, vård och omsorg är avgörande för att man ska trivas i kommunen.

Vi är det enda riktiga välfärdspartiet i Hällefors och vi är de enda som har erfarenhet av att både vara opposition och av att sitta vid makten. Vi vet vad som krävs för att utveckla Hällefors kommun och går därför till val på att stoppa ekonomisk ansvarslöshet, orättvisor, nedmontering av välfärden och politisk instabilitet. Detta lovar vi att jobba för och inget vi kommer att kompromissa bort. Ett annat Hällefors är möjligt!

Stefan Backius

Maria Carlsson Hedberg

Samuel Eriksson

Örjan Fredriksson

Klicka på denna länk för att läsa vidare om hur vi gör ett annat Hällefors möjligt!

Skriv en kommentar