Kommunalpolitiken

Allmän kommunalpolitisk debatt

Nedan följer Samuels anförande i den allmänna kommunalpolitiska debatten:

Ja, tack fru ordförande,

Hälleforsvänstern gick för strax över ett år sedan till val på att ett annat Hällefors är möjligt. Vi ville skapa nya förutsättningar för en hållbar utveckling och vi slog i vårt valprogram fast att det viktigaste i kommunen är människorna som bor här. Man ska vilja bo i Hällefors kommun.

Jag är en av alla dom som vill bo i Hällefors. För jag tror på Hällefors. Men oftast räcker det inte bara med vilja och tro, man måste också kunna. Och där i ligger också politikens kärna. Hur skapar vi ur dagens förutsättningar möjligheter för att man ska kunna bo i Hällefors kommun, idag, imorgon och om 30 år?

Tillsammans i Koalition 2014 har vi kommit en bit på vägen mot att skapa nya förutsättningar. Genom att konsekvent fullfölja det arbetet som pågått dom senaste åren börjar vi nu komma tillrätta med många av dom problem som länge legat som hinder för framtidsdebatten. En helhetssyn har växt fram inom den kommunala verksamheten och med det en transparens som också dikterar nya uppgifter för politiken. Här är det viktigt att politiken ser sin nya roll och sitt ansvar och skapar möjligheter för utveckling.

En fortsatt tydlig och effektiv politisk ledning är avgörande för att fullfölja den strukturomvandling som påbörjats. Genom 5-årsplanen skapas nya politiska förutsättningar för att kunna möta invånarnas behov. Detta är grundstenen i framtidsbygget. Utan en ansvarsfull ekonomisk styrning finns inget att bygga välfärd på. Och kan vi inte identifiera dagens behov och utifrån dessa bygga välfärd, ja, då är det inte heller någon som vill bo i kommunen.

I välfärden och den goda servicen ligger också en god strategi för att arbeta mot visionen om den hållbara kommunen där man både vill och kan bo. Gammal som ung. Där barnfamiljen har en bra plats att låta barnen växa upp, med trygghet, en god skola och breda fritids och kulturaktiviteter som ger lärande för livet. Där mormor har en god livskvalitet med en social och stimulerande vardag. Och där den unge entreprenören som tar steget ut i näringslivet omges av möjlighetsskapande kreativitet och infrastruktur – oavsett bransch.

Fru ordförande,
Genom att skapa möjligheter för människorna i Hällefors kommun – för det är dom som bygger den breda tillväxten – skapar vi också fortsättningen på berättelsen om Hällefors kommun. För visst lever berättelsen. Det är bara det att alla väntar på att höra fortsättningen, inledningen har man redan hört. En fortsättning som denna gång inte ska berättas av en lunta papper, kompisar eller kapital – att blåsa upp vackra bubblor har vi redan provat. Denna gång ska berättelsen spridas som pollen från tusentals blommor sprungna ur den väl sådda jorden. Den ska berättas av invånarna i Hällefors kommun. Invånare som känner att just deras plats är det bästa stället att bo. En plats där man känner delaktighet, framtidstro och har stora möjligheter till ett gott och utvecklande liv. En sådan hemkommun vill jag berätta om.

Tack.

Skriv en kommentar