Uncategorized

Arbetstidsförkortning för hållbar tillväxt

Då var andra träffen i cirkeln Tema Tillväxt klar. Idag tittade vi på en paneldiskussion på temat alternativ till dagens tillväxtmodell. Efteråt diskuterade vi främst om behovet av en rättvis och jämställd lönepolitik som främjar hållbar tillväxt. Arbetstidsförkortning och kompetensutveckling var centrala delar i den diskussionen. Vi resonerade också kring de stora omställningsinvesteringar som är nödvändiga även på lokal nivå och sätt att finansiera dessa genom tex. bättre skattutjämningssystem och möjlighet till kommunal skatt på nyttjande av naturresurser.

Skriv en kommentar