Pressmeddelande

PM från årsmötet

V-logga_CMYK_Rod

 

 

PRESSMEDDELANDE

Hälleforsvänstern vill få politiken att börja prata politik

Hälleforsvänsterns årsmöte i Bredsjö Folkets hus den 4 mars valde Johan Stolpen till ny föreningsordförande. Man beslutade också om en verksamhetsplan för 2013 som lyfter frågor som feminism och miljö.

– Vi vill arbeta feministiskt utifrån den vardag vi möter som invånare och politiker i Hällefors kommun. Genom att synliggöra könsmässiga mönster i vår egen partiförening blir vi mer konkreta i den politik vi driver utåt, säger Johan Stolpen.

Medlemmarna upplever att politiken behöver ny fart och att viktiga frågor, såsom miljöfrågorna och regionalpolitiken under de senaste åren hamnat i bakvattnet. Man ser att Hälleforsvänstern har ett ansvar för att få en vitalare samhällsdebatt med ett tydligt rättviseperspektiv och det är något som föreningen kommer prioritera under året, både inom och utom parlamenten.

– Vi behöver prata mer framtid i Hällefors kommun. De sista åren har varit tuffa rent ekonomiskt för kommunen, men nu börjar det ljusna och vi måste ställa om fokus. Föreningslivet är redan igång och pratar framtid och visioner men politiken verkar sitta fast. Ett exempel är Björskogsnäs, där man nu utreder att sälja området. Det får inte hända utan här måste politiken upp på banan och visa kreativitet och utveckla området, avslutar Stolpen.

Förutom Stolpen består Hälleforsvänsterns styrelse under 2013 av Joakim Waern, Karin Poppius, Thomas Eklund, Maria Gustafsson och Anna Eriksson. Med det är det också den yngsta styrelsen bland kommunens politiska partier.

 

Skriv en kommentar