Okategoriserade

Onödiga kostnader för extra fullmäktige

 

Redan 20 juni skrev Hälleforsvänstern i ett pressmeddelande att man befarade ytterligare ett extrainsatt kommunfullmäktige på grund av att majoriteten förbigått Bolagslagens ordning vid tillsättande av ny styrelse för Hällefors bostads AB.* Nu, tisdag 3 september, kommer så ett extra KF där beslutspunkterna endast behandlar tillsättande av ny styrelse i BoAB.

 

– Om det beror på inkompetens eller om det finns någon medveten strategi med att inte följa den lagliga processen vet jag såklart inte. Båda alternativen känns oroande. Särskilt då det på kort tid redan finns ett flertal fall där majoriteten inte följt de lagar som reglerar den lokala demokratin, säger Johan Stolpen, Vänsterpartiets ordförande i Hällefors.

 

När ägaren till BoAB, Hällefors kommun, rapporterade in den nya styrelse som de menade sig ha valt på bolagsstämman i juni, godkändes den inte av Bolagsverket. Verket hänvisade till att den gamla styrelsen inte var avsatt och att det endast är den som valt styrelsen som också kan avsätta den, det vill säga KF. Detta hade alltså inte skett. Det är också KF som väljer styrelsen i ett kommunalt bolag. Årsstämman har inget med valen att göra.

 

– Via Samuel Eriksson, ordförande i BoAB upplyste vi kommunledningen vid ett flertal tillfällen om vad lagen säger vid avsättande och nyval av styrelse men fick inget gehör. Inte ens att Samuel Eriksson som ordförande för BoAB närvarade vid stämman och framförde detta till stämman hjälpte, säger Stolpen.

 

Johan Stolpen har själv suttit som ersättare i den avgående styrelsen. Han berättar att konsekvenserna av den felaktiga processen vid nyvalet varit att det rått oklarhet under sommarmånaderna om vilka som egentligen suttit i BoAB:s styrelse.

 

– Bertil G Johnson, GL, som fram tills nu varit lekmannarevisor för bolaget och är tilltänkt som ny ordförande kallade via sms den tilltänkta styrelsen till ett styrelsemöte direkt efter bolagsstämman. Detta trots att han enligt gällande regler inte var behörig som ordförande. Som tur var stoppades mötet, avslutar Stolpen.

 

Vänsterpartiet menar att det extrainkallade KF-sammanträdet på tisdag är en onödig kostnad för medborgarna. Om några veckor är ett ordinarie fullmäktige inplanerat och enda anledningen till detta extra sammanträde är att majoriteten gjort fel och nu har bråttom att överta makten i bolaget. Därför väljer Hälleforsvänstern att inte delta under tisdagens sammanträde.

 

Skriv en kommentar