Pressmeddelande

Välkomnar översyn av fullmäktiges arbetssätt och kompetens

Vänsterpartiet i Hällefors välkomnar en översyn av fullmäktiges arbetssätt för att säkerställa att lagar och regler efterföljs. Man menar att det är en allvarlig situation där liknande beslut tagits tidigare och det är viktigt att man inte låter prestige stå i vägen. Istället menar vänsterpartiet att kommunalrådet borde ta en time-out tills frågan är utredd.
– Det här handlar inte om en häxjakt som vissa försöker hävda, utan om att komma till rätta med problem som funnits under lång tid. Vi kan inte hålla på att bryta mot lagen och sen inte ta ansvar för det. Vi måste ta tag i detta nu, säger Johan Stolpen, ordförande för Hälleforsvänstern.
Liknande beslut har fattats tidigare men blev aldrig överklagade på grund av kompetensbrist och hann därför vinna laga kraft. Partiet menar att man ändå måste dra lärdom även av dessa tidigare beslut för att förhindra att det sker igen och upprätta strukturer för att utkräva ansvar om det sker.
– Vi har noterat problematiken tidigare och lärt av det. Därför reagerade vi med ett överklagande denna gång när man inte hörsammade våra protester under sammanträdet. Det handlar i grund och botten om brist på kompetens och i viss mån om prestige. Det är allvarligt, vi måste hjälpas åt att säkerställa att medborgarnas pengar används på ett sätt som följer lagen, säger Stolpen.
Partiet menar att den process som nu ligger framför kommunfullmäktige måste ges förutsättningar att jobba ostört och objektivt. Därför anser man det vara problematiskt att majoriteten låter kommunalrådet fortsätta trots att förvaltningsrätten upphävt beslutet.
– Det är en sak att göra fel, men att sedan bli fälld och ändå fortsätta bryta mot lagen förvärrar situationen ytterligare. Det normala vore att låta kommunalrådet ta time-out tills korrekt beslut fattats eller kammarrätten efter överklagan ändrat förvaltningsrättens beslut. Det är viktigt att inte blanda ihop sak och person. Majoriteten försöker göra det till en personfråga när det i själva verket handlar om politikens skyldighet mot medborgarna att ta ansvar när fel uppdagas, avslutar Stolpen.

Skriv en kommentar