Offentligt möte

1Majtal 2015

hallefors vansterpartiet 1maj 2015

 

’Därmed är det dags att vända blicken mot vår egen kommun, vårt eget Hällefors, som just nu är inne i en stor samhällsbyggande process – hur ser det ut här?’ säger Johan Stolpen.

’Den politiska majoriteten med S och M i spetsen tog i vintras beslut om centralisera barnomsorgen i Hällefors, alltså att slå ihop förskolorna till en stor förskola i Lärkan och lägga ner de avdelningar som idag är placerade nära där folk bor. Beslutet togs före medborgarna engagerades i en dialog. Nu när beslutet redan är fattat ska kommunen göra en offentlig utställning om förskolan i Hällefors. Det är så dags!

Den politiska majoriteten drev nyligen igenom i kommunstyrelsen att flytta kommunhuset till Formens hus. Frågan har inte släppts upp till det högst beslutande organet i kommunen, nämligen kommunfullmäktige, där de beslutsfattare som är direktvalda av medborgarna sitter. Nu när beslutet är fattat ska det inledas en medborgardialog om utformningen av centrum. Det är ju så dags!

Den politiska majoriteten har också beslutat att bygga ett resecenter i Hällefors. I samband med det utökas spåren så att tågen kan öka hastigheten genom Hällefors och fler och större godståg kan gå. Nu är oron att långa godståg enligt Trafikverket kan bli stående i upp till 30 minuter i väntan på spårbyte och mötande trafik. Det kommer betyda att bommarna hålls nere denna tid vilket delar av centrum i två delar. Därmed är det ett beslut som styr förutsättningarna för hur det framtida trafikmönstret i Hällefors kommer se ut.

Ett annat ärende som nu ska upp i kommunstyrelsen är byggandet av ett affärsområde runt det blivande resecentret. Det anmärkningsvärda är att samtliga nämnda beslut har fattats eller kommer fattas strax före den översiktsplan är gjord som ska vara klar i slutet av 2016 och före den medborgardialog som är en del av översiktsplanearbetet har inletts.’

Läs hela talet här: 1 majtal 2015

Skriv en kommentar