Debatt

Debattsvar simhallen

Ingen säger emot dig Susanne Grundström

Det är viktigt att bygga en simhall i Hällefors. Det är nog ingen som vill påstå något annat. Om man inte har någon inblick i kommunens ekonomi eller helt enkelt inte är i direkt behov av kommunens verksamheter, är det både troligt och förståeligt att man vill bygga simhallen, till nästan vilket pris som helst och gärna lite större när vi ändå ska bygga. Med det sagt vill jag bemöta Susanne Grundströms inlägg i simhallsdebatten.

Grundström påstår att investerings- och driftskostnaderna för en simhall inte skulle sättas emot någon annan investering som prioriterats i kommunens beslutade investeringsbudget. Hon ljuger visserligen inte men det är heller inte riktigt sant, eftersom det inte finns någon sammanhållen investeringsstrategi för Hällefors kommun. Därmed finns det heller ingen prioriteringsordning som är något annat än godtycklig.

Vi har helt enkelt inte sett någon övergripande plan. Vad vi däremot har sett är ett gammalt kommunhus som är i renoveringsbehov, med en prislapp på i runda slängar 30 miljoner kronor, ett nytt kommunhus, höljt i oklarheter, med en prislapp som vi ännu inte sett, en gymnasieskola i stort behov av både renovering och nybyggnation, en centralskola med kraftigt underdimensionerad matsal, en vård- och omsorgssektor med ständig brist på behovsanpassade boendeformer. Det finns alltså en hel del investeringsbehov och kostnader i kommunen och då har vi varken berört personalfrågan i offentlig sektor eller bostadsbristen och skicket på befintliga bostäder.

Grundström ondgör sig över att politikerna i kommunstyrelsen kom med oseriösa förslag i fråga om elevernas simundervisning. Men att plocka enskilda citat på några få meningar ur sitt sammanhang ger ingen rättvisande bild. Att vissa kommentarer inte var så genomtänkta kan bero på att politikerna inte var där för att utreda hur skolans simundervisning ska gå till. De var där för att, med underlag gällande långsiktig finansiering, fatta ett beslut om huruvida simhallen skulle byggas eller inte.

Grundström vet mycket väl att politikerna fattar beslut om ”vad” som ska göras och tjänstemännen reder ut ”hur” det ska göras. Politiker och tjänstemän kan och bör samarbeta i komplexa frågor för att ta fram möjliga alternativ och kostnader men då måste en sådan grupp sättas ihop. Det är inte rimligt att kräva av politikerna att de, under sittande möte, löser ett dilemma som de inte har någon större inblick i.

Vi har hört att simhallen skulle vara en ödesfråga för Hällefors kommuns överlevnad. Vi vill alla locka hit nya invånare som kan bidra till att vända befolkningsutvecklingen och vi vill alla att Hällefors ska vara en levande kommun. Men för att det ska kunna ske så behöver vi ha en fungerande kommun där enskilda beslut inte riskerar att stjälpa övriga verksamheter.

Om Socialdemokraterna och Moderaterna vill att simhallen ska byggas så föreslår jag att ni slutar att fulgrina och kommer igen med en trovärdig strategi för kommunen. För att det ska vara möjligt är det klokt att stämma av mot översikts-, lokalförsörjnings- och bostadsförsörjningsplanerna. När det är klart kommer det vara mycket lättare att få både den politiska oppositionen och medborgarna med sig.

Vi i Hälleforsvänstern är gärna behjälpliga för vi vill också ha en simhall.

Katja Ollila

Ordförande Vänsterpartiet Hällefors

Skriv en kommentar