Debatt

Rättvisa avgifter i äldreomsorgen

I den politiska debatten behandlas pensionärer ofta som en enhetlig grupp, men klassamhället är ytterst tydligt också bland de äldre. Det är rimligt att den som har en mycket låg pension betalar mindre för äldreomsorgen än den som har en hög pension.

Det är många som har garantipension, sjuttio procent av Kommunals medlemmar exempelvis. Den högsta garantipensionen ger mindre än femtusen kronor efter skatt. Om du är beroende av hemtjänst flera gånger i veckan och betalar drygt tvåtusen kronor för det – vilket brukar vara kommunernas maxnivåer – då är det en stor del av inkomsten. Lägg till beroende av mediciner och annan vård och service, så är inte mycket av inkomsten kvar.

På senaste kommunfullmäktige föreslog Vänsterpartiet att förvaltningen ska ta fram ett underlag så att politiken kan ta ställning till om vi ska införa progressiv taxa i äldreomsorgen, alltså att olika inkomstskikt betalar olika avgift. Så har man det i en del kommuner. I Malmö betalar ingen med mindre än sjutusen före skatt några avgifter i äldreomsorgen.

Faktiskt röstade hela den splittrade oppositionen inklusive en politisk vilde för vårt förslag. Det ena majoritetspartiet, Grythyttelistan, lade ner sin röst, uppenbart oenigt med de två andra, Moderaterna och Socialdemokraterna, de enda som röstade emot. Det gjorde att förslaget ändå förlorade med tretton röster mot elva.

Här ser vi konsekvenserna av Socialdemokraternas lokala samarbete med högern. Att moderater inte gillar utjämnande taxor kunde vi räkna ut redan på förhand. Men att sossarna fäller förslag som skapar mer jämlikhet, det är något som alla S-väljare i Hällefors skulle vara förtjänta av att känna till.

Det finns ett sätt att ändra maktbalansen i lokalpolitiken, och det är att du använder din rösträtt på sådant sätt att Vänsterpartiet från våra 22 procent växer tillräckligt för att omöjliggöra att S får majoritet med M, och Vänsterpartiet får chansen att förhandla fram en annan majoritet.

Johan Stolpen

Partiföreträdare Vänsterpartiet Hällefors

Skriv en kommentar