Okategoriserade

Fråga till Penti Supponen i K.F 18/9

En fråga angående revisionens påpekade av stora brister i intern kontroll i projektet Formens hus.

  

Fråga till Ledamöternas frågestund på K.F 18/9 till Pentti Supponen:

 

I samband med revisorernas granskning av Formens hus framkom stora brister i den interna kontrollen. I samband med utfrågningen av projektledaren togs beslut i fullmäktige att problemen skall förtecknas och åtgärdas. Vår enda möjlighet till insyn går genom styrgruppen.

 

Fråga: Hur har detta ärende hanterats och vad har ni i styrgruppen kommit fram till?

 

 

Stefan Backius, Vänsterpartiet 
Svar: Styrgruppen har inte prioriterat denna fråga.

Skriv en kommentar