Debatt

Kommentar Formens Hus

Peter Carlsson, (s) redovisar på Socialdemokraternas hemsida (länk) sin uppfattning om det miljonbidrag som Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna beslutat ge till Formens Hus. Carlsson tycker att kommunstyrelsen genom sitt bidrag på 1 490 000 kr fattat ett bra och realistiskt beslut. Här ställer sig den fundersamme undrande – är det verkligen realistiskt att satsa på ”möjlighet för utveckling” av en vision i dessa hårda ekonomiska tider? Enligt Carlssons uppfattning så är svaret ja. I Socialdemokraternas värld är det rätt och riktigt att slänga ut 1,5 miljoner på ett havererat projekt samtidigt som tex omsorgen måste spara över 18 miljoner under år 2010. Formens Hus är alltså enligt Carlsson och Socialdemokraterna en ”mycket viktig” verksamhet för kommunen, medans omsorgen inte alls är lika viktig. Man kan undra hur många av kommunens innevånare som håller med om detta.

Carlsson utlyser också sin sympati för de kritiska röster som yttrat sig i samband med detta ärende. Kanske vore det bra om kommunstyrlesens ordförande också tog åt sig av denna kritik och slutade sätta vår gemensamma ekonomi på spel i elitistiska högriskprojekt som ständigt måste räddas med mer av våra pengar. (V)i vill ha, och behöver dessa pengar till våra ungar och våra gamla, så sluta (s)lösa bort dom!

– Samuel Ericson

Skriv en kommentar