Samuel sållar

Reflektioner efter dagens KF

Samuel reflekterar efter dagens kommunfullmäktige.

Det börjar märkas att Koalition 2014 håller ett högt tempo. Oppositionen har uppenbart svårt att hänga med i den politiska utvecklingen. Jag kände därför att jag behöver reflektera lite kring detta. Sen var det länge sen jag skrev här så varför inte slå två flugor i en smäll. På dagens fullmäktigesammanträde röstade oppositionen emot kommunstyrelsens förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som skall diskutera hur vi i framtiden skall organisera arbetet med de viktiga miljöfrågorna. Då Hällefors kommun tidigare varit pionjärer inom miljöområdet men på senare tid tappat fart är det för Vänsterpartiet och koalitionen självklart att tillsätta en arbetsgrupp som kan titta på hur vi kan prioritera detta arbete igen. Att diskutera framtid och utveckling är bland det viktigaste vi som politiker kan göra. Därför är oppositionens ställningstagande oerhört märkligt.

I samma anda valde oppositionen att rösta emot utökandet av val- och demokratinämndens budget. Då jag anmält jäv vid handläggandet i denna fråga har jag ej medverkat i diskussionerna. Frågan handlar om att budgetramen för den nya nämnden antogs före tjänstgöringsgraden för ordföranden bestämdes. Då politiken bestämde att ordförandearvodet skulle omfatta 10 % mer tjänstgöring än förvaltningen hade räknat med i sitt förslag behövde också budgetramen justeras för detta. Trots att Moderaterna suttit med i den tidigare demokratiberedningen som arbetat fram förslaget om en nämnd, och trots att oppositionen suttit med på nämndsammanträden och godkänt kostnader för nämnden så väljer man alltså att rösta emot både en utökad budgetram och tidigare nämnden i sig. Detta känns oerhört inkonsekvent och oseriöst. Man anser istället att ansvaret för demokratifrågor ligger på kommunfullmäktige då de är ytterst ansvariga för demokratifrågor. Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för samtliga kommunala frågor. Hårdrar man oppositionens logik bör också miljöfrågor ligga på fullmäktige istället för kommunstyrelsen som de föreslog då de röstade emot en arbetsgrupp. Även ansvaret för utvecklingsfrågor borde ligga på kommunfullmäktige, och inte i en utvecklingsnämnd som oppositionen motionerat om. Också bildningsfrågorna och omsorgen. Ni ser vart det barkar, ett sådant resonemang är ohållbart.

Det är beklagligt att oppositionen agerar på detta sätt och snarare väljer att hänga upp sig på formaliteter istället för att diskutera politik. För Vänsterpartiet och koalitionen handlar det om att skapa förutsättningar för att bättre arbeta med frågor som är viktiga för kommunen och medborgarna. Jag hoppas att oppositionen inser detta så att vi en dag kanske sitter på fullmäktige och diskuterar idépolitik, framtid och utveckling istället för huruvida vi ska ha en arbetsgrupp eller ej. Det är en sådan diskussion som leder kommunen framåt. Under tiden får koalitionen fortsätta föra den själva.

————

Övrigt V-relaterat som hände var att Joakim Waern blev invald i arbetsgruppen för miljöarbetet, samt som kommunens ombud till Hopajolas årsmöte. Jag blev invald som kommunens ersättare i Hällefors Värme AB:s bolagsstyrelse.

– Samuel

Skriv en kommentar