Uncategorized

Tema Tillväxt

Hälleforsvänstern bjuder under våren in till en seminarieserie på temat tillväxt. Under fyra träffar ses vi och tittar på seminarier från abfplay.se, fikar och diskuterar. Förhoppningsvis resulterar serien i konkreta förslag på hur vi kan arbeta för ett mer hållbart Hällefors. Eventuellt kommer en föreläsning på temat att anordnas tillsammans med ABF.

Vill du vara med? Anmäl dig genom att maila namn och personnummer till hallefors[at]vansterpartiet.se (vanligt snabel-a)

Programmet och upplägget kan komma att se annorlunda ut. På första träffen kommer vi diskutera upplägget utifrån hur vi tycker det bör se ut.

Träff 1

Söndagen den 11 mars

Kl. 17.00

Centrumhuset

Välfärd utan tillväxt – Ett föredrag av Tim Jacksson, ca 40 min

Hållbarhetsexperten Tim Jackson är aktuell med boken Välfärd utan tillväxt (Prosperity without growth) i vilken han gör upp med vår besatthet av tillväxt och menar att samhället kan blomstra utan att vi behöver överskrida vår planets ekologiska gränser. Från ABF Stockholm den 8/2 – 2011

Alternativ till dagens tillväxtmodell – omställning och nytänkande, ca 60 min

En diskussion kring att bryta med dagens tänkande kring tillväxt. Finns det andra sätt att se på saken? Vilka står för dessa idéer? Ett samtal mellan Svante Axelsson, Carl Shlyter, Agneta Stark, Pella Thiel och Hanna Landinez Wetterstrand. Från Tillväxtforum 2011.

Träff 2

Söndag den 18 mars.

Kl. 17.00

Centrumhuset

Tillväxt – en fråga om män och kvinnors levnadsvillkor? Ca 60 min

Gudrun Schyman, Maria Abrahamsson och Stefan de Vylder samtalar med Stina Oscarsson om tillväxten är en fråga om kön.

Kampen om välståndet, arbete, kapital och en ständigt växande kaka, ca 60 min

Ola Asplund, Carl Shlyter, Kristian Skånberg och Maria Sunér Flemming, diskuterar problem i dagens syn på ekonomi och vad som är dagens ekonomiska drivkrafter. Moderator är Kajsa Borgnäs och filmen är från Tillväxtforum 2011.

Träff 3

Söndag den 25 mars.

Kl. 17.00

Centrumhuset

Progressiv ekonomi: Evig tillväxten grön ekonomi för en röd politik, ca 100 minuter

Här kommer också konkreta förslag presenteras på saker som kan genomföras på en gång, eller på kort sikt. Vad kan stater reglera själva, vad kräver att stater reglerar tillsammans? Själva kärnfrågan blir också kring hur vi måste organisera oss för att ställa om till en hållbar utveckling? Vilka institutioner fyller i dagsläget en funktion att effektivt bidra till att ställa om till hållbar utveckling? Kan demokratin hantera denna långsiktiga fråga?

Träff 4

Söndag 1 april.

Kl. 17.00

Centrumhuset

Nationalekonomi för vänstern, ca 80 minuter

Nationalekonomin ses och antas idag vara en nyliberal vetenskap utan speciellt hög legitimitet eller status inom vänstern. En vetenskap som ofta beskylls för att vara tendentiös och byggd på falska antaganden om objektivitet och människors agerande. Men hur ska vänstern se på nationalekonomi, vilka vägar finns det framåt och hur ska arbetarrörelsen använda nationalekonomin för allas vårt bästa. Medverkande: Marika Lindgren Åsbrink, Dany Kessel, Lena Sommestad Ali Esbati. Samtalsledare Daniel Suhonen, redaktör för Tvärdrag och ansvarig för Kata förlag som ger ut boken. Från socialistiskt forum i Stockholm 2010

Skriv en kommentar