Debatt

Debatt om kommunhuset

Kommunalkontoret_Hällefors1

Bild: Kommunalkontoret i Hällefors, arkitekt Dag Ribbing och Brita Snellman, 1950-tal, äldre vykort

 

Det var Hälleforsvänsterns ordförande Johan Stolpen som frågade ut kommunalrådet Annahelena Jernberg (s) om hennes inställning till kommunhusfrågan på kommunfullmäktige (KF) i december.

– Jag tycker Jernberg pratade förbi frågan. Jag fick inget riktigt svar, säger Johan Stolpen.

Anledningen till frågan på senaste KF var, enligt Stolpen, att nya omständigheter som påverkar frågan om framtidens kommunhus dykt upp. Det handlar om två saker:

När järnvägen genom Hällefors är upprustad kommer godstågen blir fler och längre. Trafikverket har upplyst om att bommarna på Sikforsvägen och Silvergruvvägen samtidigt kommer ligga nere i en halvtimme om ett tåg blir stående.

Formens hus brandsäkerhet har visat sig bristfällig. Detta leder till kraftigt ökade kostnader för att bygga om huset till kommunhus. Summan är ännu okänd och renoveringsarbetet ligger nere.

– Ett kommunhus är inte en byggnad vilken som helst. Ett kommunhus ska vara väl tillgängligt för invånarna – det är ju invånarnas hus, sa Stolpen i KF:s talarstol.

– Därför ville jag veta kommunalrådet står fast vid att KF inte ska få ta ett beslut i frågan, trots det nya som kommit fram. Jag tycker att det finns starka skäl att ta upp frågan igen.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att flytta kommunhuset till Formens hus. Oppositionens ståndpunkt har varit att det är KF som ska besluta i frågan.

– KF är det av medborgarna direktvalda och högst beslutande organet i kommunen, säger Stolpen.

– Jernbergs svar utgick från en uppgivenhet, att det blir fel och dyrt oavsett om gamla kommunhuset blir kvar eller flyttas till Formens hus. Och därför tänker majoriteten inte göra något åt saken.

– Politiken har en skyldighet att visa på lösningar och handlingskraft. Den här frågan behöver inte ens vara svår. Vi har två byggnader, båda är komplicerade att göra sig av med och båda behövs. Ny- och småföretagarcenter, föreningshus, ungdomens hus, replokal, studio, konsthall, näringslivsexpo, öppet arkiv, mässhall, lokal för stormöten – nog finns det behov som det tidigare Formens hus kan fylla, om man bara vill, avslutar Stolpen.

Läs Johan Stolpens fråga i sin helhet:
Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (s)

På förra kommunfullmäktige frågade jag efter orsaken till att ombyggnationen av Formens hus låg nere. Jernberg svarade då att hon inte kände till orsaken. I kommunstyrelsen och media har sedan angetts att det felas dokumentation över byggnaden såsom brandsäkerhet och takets konstruktion, och att stora åtgärder för byggnadens brandsäkerhet måste göras. Kostnaderna för omställningen av Formens hus till kommunhus lär därmed öka kraftigt.
Trafikverket har också påtalat att om ett tåg blir stående, kan bommarna både på Sikforsvägen och Silvergruvvägen samtidigt komma att ligga nere i uppåt halvtimmen till följd av att tågen blir längre efter att järnvägen rustats. I samma utsträckning blir det framtida kommunhuset avskuret från centrum. Ett kommunhus är inte en byggnad vilken som helst. Ett kommunhus ska vara väl tillgängligt för invånarna – det är ju invånarnas hus. Min fråga är därför:

kommer kommunstyrelsens ordförande nu, på grund av nämnda komplikationer, verka för att frågan om invånarnas framtida kommunhus avgörs av kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige, som är direktvalt av kommunens invånare?

Skriv en kommentar