Debatt

Välfärden växer tack vare vänstermiljarder

jonas-budget-760x270

 

Under årtionden har vi i Sverige sparat genom att minska personaltätheten i förskolor och antalet platser på äldreboenden. Nu börjar sprickorna i vår gemensamma välfärd bli tydliga. Om vi vill hindra att den rasar är det hög tid att sluta spara och börja satsa.

Ingen av oss undkommer nedskärningarnas följder. Undersköterskor i äldreomsorgen kämpar varje dag med att få tiden att räcka till de äldres behov. För många slutar den kampen med sjukskrivning. Föräldrar vet att de allt större barngrupperna i förskolan gör att barnen får vistas i en högljudd och stressig miljö där personalen har svår att hinna se varje barn. Oron över vad som kan hända barnen gör småbarnsföräldrar med en redan hektisk vardag än mer stressade.

Idag har vi den absurda situationen att samtidigt som en massa viktiga arbetsuppgifter i vården och omsorgen inte utförs, så saknar en massa människor ett arbete. Det är orimligt. Alla tjänar på att välfärden fungerar och att fler får jobba.

Högern vill lösa arbetslösheten genom att sänka lönerna för de som redan har en låg lön. Vi i vänstern vill istället investera i människor och i vår gemensamma välfärd.

I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet drivit igenom en storsatsning på fler anställda i välfärden. Sveriges kommuner och landsting kommer att få dela på 10 extra miljarder. Tack vare dessa vänstermiljarder kan de nästa år anställa omkring 25 000 fler i välfärden. Lika många kan lämna arbetslösheten bakom sig.

Vänstermiljarderna kommer att höja kvaliteten för alla som använder sig av välfärdens tjänster, förbättra arbetsmiljön för de som jobbar i välfärden och öka välfärdens möjligheter att klara de påfrestningar som en snabbt ökande befolkning innebär.

Vänsterpartiet värnar välfärden. När vi är med och bestämmer får fler chansen att bidra till att ge våra unga en trygg uppväxt och göra de äldres dagar ljusare.

 

Vänsterpartiet i Nora

David Stansvik/ordförande

Vänsterpartiet i Hällefors

Johan Stolpen/ordförande

Vänsterpartiet i Ljusnarsberg

Eva Renberg/ordförande

Ulla Diedrichsen/ordförande             

Vänsterpartiet i Lindesberg

Agnetha Lindkvist/ordförande

Maria Odheim Nielsen/ordförande

Skriv en kommentar