Pressmeddelande

Delade turer ska bort

Pressmeddelande 2017-02-09 Vänsterpartiet Hällefors

 

Vänsterpartiet i Hällefors stödjer Socialdemokraterna i att ta bort delade turer i äldreomsorgen. Det är kommunstyrelsens ordförande i Hällefors, Annahelena Jernberg (s), som gått ut i pressen med förslaget.

Delad tur innebär att en personal arbetar två pass samma dag, med några timmars paus däremellan.

– Avskaffande av delade turer var en av våra åtta prioriterade valfrågor 2014. Vi har föreslagit det i våra budgetförslag för 2015, 2016 och 2017 utan att få gehör. Så det här är en överraskande men positiv utveckling, säger Johan Stolpen, Vänsterpartiets partiföreträdare.

Majoritetsförhållanden är oklara sedan den styrande majoriteten inte visat sig så samstämmig på slutet, menar Stolpen.
– Men vårt stöd till förslaget garanterar att det blir verklighet, bara S håller sitt ord. Det finns ju faktiskt en röd V+S-majoritet i kommunfullmäktige.

– Den med gott minne vet att vi erbjöd Socialdemokraterna förhandlingar om en röd majoritet efter valet, men de valde att stanna i sitt samarbete med Moderaterna. Hade Socialdemokraterna istället varit öppna för en vänstermajoritet med oss, hade delade turer försvunnit långt tidigare. Vi hade knuffat sossarna åt vänster, menar han.

Men Johan Stolpen är inte odelat positiv till Jernbergs besked och nämner den så kallade 19-dagars-regeln som finns i äldreomsorgen i Hällefors. Den reglerar att all personal ska jobba nitton dagar inom en period av tjugoåtta dagar. Det innebär att en person med en deltidsanställning på exempelvis sjuttio procent ska sprida sin arbetade tid på lika många dagar som den som är anställd på heltid.

– Att jobba delad tur är enda sättet för en deltidare att inte behöva komma in och jobba lika många dagar som en heltidsanställd. Vissa omsorgsarbetare vi pratat med ser därför delad tur som en utväg.

– Det går det inte att ta bort endast de delade turerna eller 19-dagars-regeln, båda måste avskaffas för att det ska bli en nämnvärd förbättring för de många deltidsarbetarna i omsorgen, säger Stolpen.

Skriv en kommentar