Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Rapport Fullmäktige 100608

Tisdagens kommunfullmäktige var det sista innan det politiska sommaruppehållet. Ledamöterna möttes utanför Folkets Hus av musik och Hyresgästföreningen som körde sin Bygg framtiden-kampanj. Politikerna ombads svara på frågor angående framtidens bostäder. Vänsterpartiets Örjan Fredriksson och Samuel Ericson förärades med diplom och titeln ”Framtidsbyggare”. Dagordningen var lång och mötet sömnigt, men stundtals vaknade ledamöterna till. Christina Johansson, m frågade under ledamöternas frågestund nytillträdde ordförande i bildningsnämnden, Allan Myrtenqvist, s om något beslut tagits kring att lägga ner förskolan i Grythyttan, och om det fanns någon risk för detta om så inte skett. Allan svarade bestämt nej på båda frågorna. Även omsorgsnämndens...

Rapport KS – 18 maj

Inför tisdagens kommunstyrelse var föredragningslistan rekordlång. 70 punkter skulle behandlas av nämndens ledamöter. Då mötet drog igång låg ytterligare 5 ärenden på bordet. Det var bara ett fåtal som var intressanta och som ledde till större debatt. En av de hetare frågorna var angående ansvarsfriheten för BOAB:s styrelse och VD, som tidigare beviljats. Efter en dom i Länsrätten som visade att Birger Antonsson (s) var jävig då beslutet fattades, behövdes beslutet fattas på nytt. Denna gång föll det hela ut annorlunda. Vänsterpartiet höll sin tidigare linje att inte bevilja VD ansvarsfrihet, och att ge styrelsen anmärkning. Det senare fick vi...

1:a maj!

Nu är det snart dags för 1:a maj igen och även i år ökar vi trycket! Vi samlas i lokalen kl 10.00 och dricker kaffe, fixar skyltar och beger oss sedan ut till törgö kl 11.00. Där blir det demonstration, tal och musikframträdanden från lokala förmågor. Efteråt samlas vi i lokalen igen för fika och diskussioner. Alla är varmt välkomna! Från klockan 17.00 och framåt är det dags för medlemmarna att avnjuta mat och dryck och bara umgås och ha trevligt tillsammans. Siste man släcker lampan! Dagen efter, 2:a maj kör vi drop-in frukost från kl 09 till 09.30 för...

Beslut om Gillersgården

På dagens omsorgsnämnd stod frågan kring framtidens äldreboende i Hällefors kommun i fokus. I förslaget som förvaltningen lagt fram låg bland annat nedläggning av Gillersgården med. Då ärendet behandlades presenterade Socialdemokraterna efter ajournering ett förslag där de ville behålla Sörgården men lägga ner Gillersgården. Vänsterpartiet som redan tidigare yrkat att Gillersgården ska vara kvar, hade inför detta möte skrivit ett motförslag till hela förvaltningens beslutsförslag och även enats kring detta med resten av oppositionen innan mötet. I förslaget behålls Gillersgården och istället avvecklas äldreboendet på Sörgården i Grythyttan och servicehuset görs om till trygghetsboende. Förslaget innefattar fler punkter och även...

Förslag: Framtidens äldreboende i Hällefors kommun

Alternativt förslag för framtidens äldreboende i Hällefors kommun att en vårdtyngdsmätning ska göras avseende omvårdnadsbehov 25 timmar eller mer på nya och gamla Björkhaga samt servicehuset i Grythyttan att se över kvarboendeprincipen Sörgårdens ålderdomshem (20 platser) avvecklas under 2010. Besparing om 3,4 Mkr. Omstrukturering av Servicehuset i Grythyttan (20 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov. Omstrukturering av Servicehuset Gamla Björkhaga (53 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov. Servicehuset Nya Björkhaga (24 platser) används som vård- och omsorgsboende  för personer med mindre omvårdnadsbehov än boende på Fyrklövern och Gillersgården (boende för personer...

Rapport Omsorgsnämnden 100217

På dagens sammanträde stod återigen budget 2010 i fokus. Nämnden fastslog en ram för verksamheten på 135 miljoner kronor för år 2010. Under debatten föreslog Hällefors Oberoende att anställningsstopp skall gälla för förvaltningen, och efter lite efterforskningar i protokollen framkom nämnden till att ett sådant beslut också togs under 2009 och att detta kunde förlängas, vilket också skedde. Hällefors Oberoende yrkade också på att kontraktet för Sörgården i Grythyttan skulle sägas upp, för att inte förnyas då det löper ut i mars. Här yrkade Socialdemokraterna istället på avslag och då (v)i tyvärr saknade ledamot fanns bara 6 ledamöter närvarande på...

Vi förlorade kulturskolan med 2 röster

Precis hemkommen från dagens fullmäktige debatt som i huvudsak rörde sig kring förändringar av kulturskolans reglemente. De va tungt idag! Sossarna drev tillsammans med borgarna och hob igenom ett starkt kritiserat förslag som gör att Kulturskolan som enhet inte kommer att finnas i den ordinarie skolorgansiationen i framtidens Hällefors. Vi var många som framförde starka argument emot detta men de lyssnades inte på. Två röster saknades för att få till en återremiss vilket skulle inneburit att förslaget skickades tillbaka till bildningsnämnden för förbättring. Jag kan inte begripa hur man tror att man utvecklar kulturskolan genom att ta bort den ur...

Rapport kommunstyrelsen 26/1

Den hetaste punkten på tisdagens kommunstyrelse var frågan om ändring av Kulturskolans reglemente. Till grund för förslaget låg det beslut bildningsnämnden fattat om framtida skol- och ledningsorganisation för bildningsförvaltningen. Mycket kritik har lyfts kring denna fråga då man från flera håll är oroliga för att denna förändring kommer innebära slutet för Kulturskolan som den ser ut idag. Vänsterpartiet delar denna uppfattning och Örjan Fredriksson yrkade därför återigen på återremiss av förslaget. Detta yrkande fann bara stöd hos två av kommunstyrelsens ledamöter, ordförande Peter Carlsson, (s) och Pentti Supponen från samma parti. Samtliga andra ledamöter yrkade bifall till liggande förslag om...

Stefan självantänder – aktuella reflektioner

Ny i bildningsnämnden Som ny vänsterpartistisk ledamot i bildningsnämnden deltog jag i två heldagars möte förra veckan 19-20 februari. Hej å hå! Vi diskuterade en del viktiga saker, bland annat de kommande besparningarna som kommunstyrelsen och fullmäktige ålagt oss att genomföra samt innehållet det nya måldokumentet som ska arbetas fram. Det är inga lätta beslut som kommer att behöva tas och jag hoppas verkligen på en grundlig diskussion där olika alternativ vägs mot varandra och där korrekta konsekvensanalyser kommer att presenteras. En tidigare konsekvensanalys som jag är kritisk emot är den för det nyss tagna förslaget om ny ledningsorgansation för...

Rapport omsorgen 091216

Då omsorgsnämnden sammanträdde för sista gången för året var de tunga reduceringskraven en stor diskussionspunkt på dagordningen. På grund av den ansträngda ekonomin måste nämnden spara över 18 miljoner kronor 2010. Förvaltningen presenterade återigen ett paket med reduceringar på strax över 18 miljoner. I detta ingick också Gillersgården som en besparing på 5,5 miljoner. Vänsterpartiet presenterade här sitt förslag för att rädda Gillersgården från nedläggning. För att se förslaget i sin helhet klicka här. Bland annat föreslog vi att nämnden inte ska lägga ner Gillersgården utan istället titta på den utredning enhetscheferna tidigare gjort om att reducera Sörgården i Grythyttan....